Beschermd monument

Huis Vanden Abeele: gevels en bedaking

Beschermd monument van 09-07-1974 tot heden
ID: 13346   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13346

Besluiten

Gebouwen in Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1974  ID: 755

Beschrijving

De gevels en bedaking van het Huis Vanden Abeele, ten tijde van de bescherming behorende tot het rijksarchief te Brugge, zijn beschermd als monument.


Waarden

Rijksarchief (gevels en bedakingen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Huis Vanden Abeele

Academiestraat 14 (Brugge)
Barok dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; consoliderende restauratiewerken in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge).