Huis Vanden Abeele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Academiestraat
Locatie Academiestraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Vanden Abeele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis Vanden Abeele: gevels en bedaking
gelegen te Academiestraat 14 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Huis Vanden Abeele" naar voormalige bewoner; sinds 1912 deel van het Rijksarchief. Barok dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; consoliderende restauratiewerken in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (11 trappen + topstuk), roodbeschilderd boven de arduinen plint; gebruik van zandsteen voor horizontale belijningen als doorlopende lekdrempels, kordons en banden, en voor omlijstingen van muuropeningen. Overkragende bovenverdieping op geblokte rondboogfries met uitgewerkte kraagstenen. Rondbogige benedenvensters; soortgelijk bovenlicht voor rechthoekige deur in geprofileerde omlijsting met aanzet-, sluitstenen en oren. Rechthoekige bovenvensters in geblokte omlijsting, op tweede bouwlaag met hanenkam en onderliggende thematische bas-reliëfs met de vier jaargetijden van circa 1875 door H. Pickery (Brugge). Geveltop: rechthoekig zoldervenster met afgeschuinde bovenhoeken, omgeven door drie ronde oculi - onder meer blinde - onder waterlijstje; hijsbalkgat. Achtergevel van 1909 ingebouwd door archiefvleugel van 1924.

Interieur. Tweebeukige kelder met tongewelf. Kamer op tweede bouwlaag: goudlederbehang met bloemenranken, uit het derde kwart van de 18de eeuw. Voorts neo-Vlaamse renaissance stoffering naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) zie houten lambrisering; Vlaamse schouw; deur met banderollen en deurknop met zeepaardje; balkenzoldering met moer- en kinderbalken; glas-in-loodramen voorzien van rondelen met onder meer A. Vesalius en V. Blondeel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/8758.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 5.
  • VANDERMAESSEN M. e.a., Van Poortersloge tot Rijksarchief. Een gebouw met inhoud te Brugge (15de E - 1995), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 26-30.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Academiestraat

Academiestraat (Brugge)

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.