erfgoedobject

Huis Vanden Abeele

bouwkundig element
ID: 29215   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29215

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Huis Vanden Abeele" naar voormalige bewoner; sinds 1912 deel van het Rijksarchief. Barok dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; consoliderende restauratiewerken in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (11 trappen + topstuk), roodbeschilderd boven de arduinen plint; gebruik van zandsteen voor horizontale belijningen als doorlopende lekdrempels, kordons en banden, en voor omlijstingen van muuropeningen. Overkragende bovenverdieping op geblokte rondboogfries met uitgewerkte kraagstenen. Rondbogige benedenvensters; soortgelijk bovenlicht voor rechthoekige deur in geprofileerde omlijsting met aanzet-, sluitstenen en oren. Rechthoekige bovenvensters in geblokte omlijsting, op tweede bouwlaag met hanenkam en onderliggende thematische bas-reliëfs met de vier jaargetijden van circa 1875 door H. Pickery (Brugge). Geveltop: rechthoekig zoldervenster met afgeschuinde bovenhoeken, omgeven door drie ronde oculi - onder meer blinde - onder waterlijstje; hijsbalkgat. Achtergevel van 1909 ingebouwd door archiefvleugel van 1924.

Interieur. Tweebeukige kelder met tongewelf. Kamer op tweede bouwlaag: goudlederbehang met bloemenranken, uit het derde kwart van de 18de eeuw. Voorts neo-Vlaamse renaissance stoffering naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) zie houten lambrisering; Vlaamse schouw; deur met banderollen en deurknop met zeepaardje; balkenzoldering met moer- en kinderbalken; glas-in-loodramen voorzien van rondelen met onder meer A. Vesalius en V. Blondeel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202/8758.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 5.
  • VANDERMAESSEN M. e.a., Van Poortersloge tot Rijksarchief. Een gebouw met inhoud te Brugge (15de E - 1995), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, p. 26-30.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Vanden Abeele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29215 (Geraadpleegd op 02-07-2020)