Beschermd monument

Belgische bunker A

Beschermd monument van tot heden

ID
13515
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13515

Besluiten

Belgische militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4913

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische militaire post uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Belgische militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een militaire post, die verband houdt met de drukke militaire activiteiten die hier, ten zuiden van de Proostdijk, tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld zijn. Door de ligging op relatief veilige afstand van het front, kon hier heel wat militaire infrastructuur opgetrokken worden die typisch is voor het hinterland, waaronder een rangeerstation, munitiedepots, barakken voor het kantonneren van troepen en medische inrichtingen.

Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch opvallende Belgische betonnen militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog. Opvallende elementen zijn het stompe schilddak, het bijna vierkante grondplan, de toegangsopening die een flink stuk boven het maaiveld zit en de lage binnenruimte.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische bunker

Brugse Steenweg zonder nummer (Veurne)
Belgische betonnen militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog. Opvallende elementen zijn het stompe schilddak, het bijna vierkante grondplan, de toegangsopening die een flink stuk boven het maaiveld zit en de lage binnenruimte.