Beschermd monument

Burgerhuis ontworpen door Louis Verstraete

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden
ID: 13518   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13518

Besluiten

Geografisch pakket Izegem
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3774

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het eclectisch burgerhuis, ontworpen door architect Louis Verstraete.


Waarden

Nieuwstraat 23 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
als zijnde een typische burgerwoning van 1931, naar ontwerp van de Izegemse architect L. Verstraete, met een interessante eclectische geveluitwerking die de traditionele en renaissancistische en barokke vormentaal combineert met een eigentijdse art-deco-ornamentiek. Deze eclectische geveluitwerking is typerend voor de interbellumarchitectuur te Izegem.
als zijnde beeldbepalend in het straatbeeld door de monumentale en plastisch uitgewerkte gevel, die getuigt van vakmanschap.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een representatief voorbeeld van de rijkdom die de Izegemse burger kende tijdens het interbellum.
als zijnde een typisch voorbeeld uit het oeuvre van architect J. Vercoutere [L. Verstraete], die overwegend eclectische panden ontwierp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Louis Verstraete

Nieuwstraat 23 (Izegem)
Imposante burgerwoning van 1931, gesigneerd: L. Verstraete, bouwmeester, Izegem; inspringend ten opzichte van de rooilijn en aan de straat afgezet door breukstenen muurtje met smeedijzeren hek en poortje.