Beschermd monument

Geallieerde bunker

Beschermd monument van tot heden

ID
13551
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13551

Besluiten

Geallieerde militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2012  ID: 4977

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat een geallieerde militaire post uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De geallieerde militaire post (W.O. I) bij Kortekeer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een bijna volledig ondergrondse geallieerde betonnen militaire verdedigingsconstructie die deel uitmaakte van de stellingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog rond het dorp Oostvleteren zijn opgetrokken. Het gaat meer bepaald om een betonnen constructie die ingepast werd in het geknikte verloop van een stukje loopgraaf, de zgn. 'Tranchée d'Ovide'.

Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een typologisch opvallende constructie uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een meerledige betonnen constructie, waarbij twee bunkers met elkaar verbonden zijn via een gebogen gang. Het dak is dikker naar de frontzijde toe. Andere opvallende elementen zijn de trappenpartijen met nissen en gebogen muuropeningen, met daar boven een medaillon met de letter 'D'.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geallieerde militaire post Kortekeer

Oude Reningeweg (Vleteren)
Een bijna volledig ondergrondse geallieerde betonnen militaire verdedigingsconstructie die deel uitmaakte van de stellingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog rond het dorp Oostvleteren zijn opgetrokken. Het gaat meer bepaald om een betonnen militaire post die ingepast werd in het geknikte verloop van een stukje loopgraaf, de zorgenaamde 'Tranchée d’Ovide’.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.