Beschermd monument

Duitse bunker Cryer Farm

Beschermd monument van tot heden

ID
13599
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13599

Besluiten

Duitse militaire post Cryer Farm
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5197

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse militaire post Cryer Farm.Waarden

De Duitse militaire post (W.O. I) 'Cryer Farm' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een in oorsprong Duitse militaire post, die maar heel moeizaam veroverd kon worden tijdens de Derde Slag bij Ieper. De Duitsers hadden de militaire post in de zomer van 1917 omgevormd tot een moeilijk in te nemen bolwerk. Verschillende geallieerde pogingen om dit bolwerk in te nemen, mislukten. Dankzij goede voorbereidingen zou het Lieutenant Cryer en de '7th Battalion (London) Regiment' op 15 september 1917 uiteindelijk wel lukken om het bolwerk in te nemen. Tijdens een - overigens mislukte - Duitse tegenaanval op 16 september liet de alom geprezen Cryer het leven. Ter herinnering aan hem werd de militaire post voortaan 'Cryer Farm' genoemd.

Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een goed bewaarde Duitse militaire post, die oorspronkelijk wellicht als medische post opgevat was, opgetrokken op de plaats van een vooroorlogs gebouw tussen de Duitse frontlijn en tweede stelling. Typologisch gezien betreft het een vrij zeldzame constructie, bestaande uit een bijna volledig ondergrondse, lange galerij onder gegolfd plaatijzer met aan beide uiteinden een toegangsblok. Na de verovering van de militaire post in september 1917 pasten de geallieerden de militaire post aan de gewijzigde frontsituatie aan, door de oorspronkelijke (Duitse) toegangen af te blokken en een nieuwe toegang te creëren.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse militaire post Cryer Farm

Menenstraat 43 (Zonnebeke)
In oorsprong Duitse militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken op het Geluveldplateau.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.