Beschermd monument

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 29-01-1952 tot heden
ID: 1377   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1377

Besluiten

Onze-Lieve-Vrouwbasiliek
definitieve beschermingsbesluiten: 29-01-1952  ID: 303

Beschrijving

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel, is beschermd als monument.


Waarden

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw

Albertusplein zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Door Wenceslas Cobergheren ontworpen 17de-eeuwse bedevaartkerk met zevenhoekige plattegrond en centraal volume met barokke vormen geflankeerd door kapellen met 19de-eeuwse neobarokke bidplaatsen, restanten van een klooster met kruisweg met pijlerkapellen.