Beschermd monument

Fabrieksschoorsteen en ateliergebouw van steenbakkerij: fabrieksschoorsteen

Beschermd monument van 02-06-1992 tot heden

ID: 13844   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13844

Besluiten

Oorlogsrelicten uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1992  ID: 2429

Beschrijving

De fabrieksschoorsteen van de voormalige steenbakkerij te Ramskapelle, is beschermd als monument.Waarden

Fabrieksschoorsteen van de voormalige steenbakkerij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Fabrieksschoorsteen en ateliergebouw van steenbakkerij

Koolhofstraat zonder nummer, zonder nummer (Nieuwpoort)
De firma Briqueteries, Tuileries en Céramiques bouwde in 1904-1905 ten westen van de dorpskom van Ramskapelle een steenbakkerij met naast een ateliergebouw ook 4 ovens, verschillende droogloodsen en een woning voor de bedrijfsleider.