Beschermd monument

Gedenkzuil 81ste Franse infanteriedivisie

Beschermd monument van 17-12-1999 tot heden
ID: 13869   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13869

Besluiten

Sluizencomplex De Ganzenpoot en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1999  ID: 3518

Beschrijving

Het monument voor de Franse 81e Division d'Infanterie Territoriale (DIT) te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Het gedenkteken van de 81ste territoriale infanteriedivisie nabij de Gravensluis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke, in casu esthetische waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog;
Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde;
Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenste te herdenken.

artistieke waarde

artistieke, in casu esthetische waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog;
Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde;
Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenste te herdenken.

sociaal-culturele waarde

artistieke, in casu esthetische waarde, historische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als herdenkingsobjecten van en materiële verwijzingen met symboolwaarde naar feiten, en slachtoffers van vooral de Eerste Wereldoorlog;
Als illustratie van de uiteenlopende wijzen waarop men deze gedenktekens tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog concipieerde;
Als illustratie van de wijze waarop men de oorlogsfeiten, het verloop van de oorlog en de oorlogsslachtoffers van beide oorlogen wenste te herdenken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkzuil 81ste Franse infanteriedivisie

Brugsevaart zonder nummer (Nieuwpoort)
Dit monument voor de Franse "81e Division d'Infanterie Territoriale" (DIT) werd onthuld op 7 oktober 1928.