Beschermd monument

Standbeeld voor het 7de Linieregiment

Beschermd monument van tot heden

ID
13928
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13928

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4636

Beschrijving

Het gedenkteken voor het Belgische 7de Linieregiment te Nieuwpoort, is beschermd als monument.Waarden

Het standbeeld voor het 7de Linieregiment is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Gedenkteken opgericht voor het 7de Linieregiment, op de linkeroever van de IJzer, ter hoogte van de Uniebrug, ter herinnering aan de zware gevechten die deze eenheid in deze omgeving leverde tijdens de Slag aan de IJzer en de gevechten bij Lombardsijde (oktober-november 1914).

artistieke waarde

artistieke waarde en artistieke, in casu artistieke-landschappelijke waarde:
Massief, indrukwekkend beeldhouwwerk van een soldaat, die in militaire houding over de IJzervlakte tuurt, met de handen gevouwen over het geweer. Het gedenkteken is het werk van de Antwerpse beeldhouwer Edward Vereycken. De opbouw met trappen en sokkels en de landschappelijke inplanting van het gedenkteken op een aangelegde heuvel op de linkeroever van de IJzer verhogen ongetwijfeld het ontzag dat het gedenkteken uitstraalt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Standbeeld voor het 7de Linieregiment

Brugse Steenweg zonder nummer (Nieuwpoort)
Het gedenkteken wil herinneren aan de deelname van het Belgische 7de Linieregiment aan de Slag aan de IJzer, in de periode 17-23 oktober 1914 en aan de gevechten bij Lombardsijde op 4 november 1914.