Beschermd monument

Demarcatiepaal 13

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13935   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13935

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4636

Beschrijving

Demarcatiepaal nummer 13 te Nieuwpoort, is beschermd als monument.


Waarden

Demarcatiepaal nummer 13 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de Touring Club de Belgique werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen (Frankrijk). Demarcatiepaal nummer 13 bij de Witte Brug herinnert aan de Slag aan de IJzer en de inundatie van de IJzervlakte eind oktober 1914.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste naoorlogse jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften: "Hier werd de overweldiger tot staan gebracht," werd de revanchegeest op de voormalige Duitse vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nummer 13, werd dit opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Demarcatiepalen

Brugse Steenweg zonder nummer, Lombardsijdestraat zonder nummer, Molenstraat zonder nummer, Westendelaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Behalve bij de demarcatiepalen te Ramskapelle en Oud-Stuivekens, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog op alle demarcatiepalen de oorspronkelijke meertalige teksten “Hier werd de overweldiger tot staan gebracht” door de Duitse bezetter weggekapt. De demarcatiepalen op grondgebied Nieuwpoort werden in september 1991 opnieuw voorzien van de Nederlandstalige tekst en de jaartallen 1914-1918.