Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-12-1994 tot heden

ID: 1412   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1412

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1994  ID: 2786

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Martinus en omgeving. De kerk is eveneens als monument beschermd. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De Sint-Martinuskerk en onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijke waarde: bepaald door een nog open landelijke structuur gedomineerd door een fraaie rode beuk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus van Tours

Annonciadenstraat 8 (Kortenberg)
Heterogeen geheel samengesteld uit drie diepe beuken van vier traveeën, een uitspringend transept met kruisingstoren en een polygonaal koor met moderne bijbouwen.


Is de omvattende bescherming van

Opgaande bruine beuk als eeuwfeestboom

Annonciadenstraat zonder nummer (Kortenberg)
Langs de Annonciadenstraat, recht tegenover de kerk van Everberg, staat een opgaande, bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Deze beuk is geplant als eeuwfeestboom in 1930, bij de viering van het honderdjarig bestaan van België. Dit gebeurde door Prins Jan de Merode, Grootmaarschalk van het Hof. Een gedenksteen in de grond herinnert hieraan.