Kasteel Beauvoorde met omwalling

Beschermd monument van 01-07-1987 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Wulveringem
Straat Wulveringemstraat
Locatie Wulveringemstraat 10 (Veurne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38025/363.1
  • OW001236

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel Beauvoorde met omwalling

Wulveringemstraat 10, Veurne (West-Vlaanderen)

Ingeplant midden het dorp, ten N. van de kerk. Omwald kasteel in regionale Vlaamse-renaissancestijl midden op zijn beurt omwalde beboste tuin.

Beschrijving

Het kasteel van Beauvoorde en de binnenste omwalling zijn beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de onmiddellijke omgeving van het kasteel beschermd als dorpsgezicht. De omwalling maakt eveneens deel uit van de bescherming als dorpsgezicht, het kasteel niet.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:

  • sociaal- en cultuurhistorische waarde: "als zijnde het enig bewaard waterkasteel in het arrondissement Veurne, waarvan de ontstaansgeschiedenis nauw verbonden is met die van de parochie Wulveringem."
  • architectuurhistorische en artistieke waarde: "als zijnde een omwald waterkasteel op terp, in regionale Vlaamse renaissancestijl uit het eerste kwart van de 17de eeuw met 19de-eeuwse imitatieve wederopbouwarchitectuur, gemarkeerd door de typische aedicula-kruisvensters met schelpvulling van de zuidvleugel."
  • historisch-artistieke waarde: "gezien de twee behouden monumentale schouwen, gedateerd 1617 en 1618 in de barokke lambrisering in de zogenaamde "Ridderzaal".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000537, Pastorie en omgeving, Kasteel van Beauvoorde en omgeving, hofstede "De Torreelen" en omgeving (M. Goossens, 1987).

Waarden

kasteel van Beauvoorde met binnenste omwalling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu sociaal-historische, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu historisch-artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.