Beschermd monument

Oorlogsmonument Royal Household Cavalry

Beschermd monument van 05-03-2010 tot heden

ID: 14217   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14217

Besluiten

Gedenkzuilen, Canadese gedenksite en oorlogsmonument
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 05-03-2010  ID: 4682

Beschrijving

Het oorlogsmonument, met name de gedenkzuil voor de Royal Household Cavalry toegankelijk via trapje en een 100 meter lang kiezelpad, is beschermd als monument.Waarden

De gedenkzuil voor de Royal Household Cavalry is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

artistieke waarde en historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde:
Dit gedenkteken valt op binnen het gamma van militaire oorlogsgedenktekens, dankzij zijn elegant ontwerp. Het betreft een hoog, slank gedenkteken, met sierlijk afgewerkte vormen, zoals de twee afgeronde hoeksteunen. De eigenlijke zuil is opgevat als een roll of honour en wordt bovenaan bekroond met een klein kruis dat afgewerkt is met drielobbig maaswerk.

historische waarde

artistieke waarde en historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde:
Dit gedenkteken valt op binnen het gamma van militaire oorlogsgedenktekens, dankzij zijn elegant ontwerp. Het betreft een hoog, slank gedenkteken, met sierlijk afgewerkte vormen, zoals de twee afgeronde hoeksteunen. De eigenlijke zuil is opgevat als een roll of honour en wordt bovenaan bekroond met een klein kruis dat afgewerkt is met drielobbig maaswerk.

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Dit gedenkteken herinnert aan de doden van de 'Royal Household Cavalry', die voor een groot deel zijn omgekomen bij Zandvoorde tijdens de Eerste Slag bij leper (oktober - november 1914). De 'Royal Household Cavalry' was een elite-eenheid met heel wat adellijke personen. Maar de loopgravenoorlog deed haar intrede en deze nieuwe vorm van oorlogvoering stond geen ruiterij meer toe: de cavaleristen moesten bij Zandvoorde van hun paarden afstijgen en vanuit rudimentaire loopgraven vechten. Het gedenkteken voor de 'Royal Household Cavalry' staat aldus symbool voor het einde van een oude traditie van oorlogvoeren.
De geografische context van het gedenkteken is bovendien opmerkelijk. Op 30 oktober 1914 kwamen er bij Zandvoorde ongeveer 120 mannen van de 'Household Brigade' om. Na de oorlog kon het graf van slechts één persoon teruggevonden worden, namelijk van Lord Worsley. Dat zijn graf teruggevonden kon worden, is wellicht te danken aan zijn adellijke herkomst. De ontstaansgeschiedenis van het gedenkteken voor de 'Household Brigade' is dan ook merkwaardig, daar het werd opgericht op de plaats van het enige teruggevonden graf van de zwaar beproefde brigade.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument Royal Household Cavalry

Komenstraat zonder nummer (Zonnebeke)
De gedenkzuil voor de ‘Royal Household Cavalry’ is gelegen achter de huizenrij van de Komenstraat en kan bereikt worden via een poortje en een 100m lang pad naast Komenstraat nr. 2. Gelegen op een heuvelrug op ca. 250m ten zuiden van de kerk van Zandvoorde.