Beschermd monument

Station Oostkamp met dienst- en schuilgebouw

Beschermd monument van 03-01-1997 tot 13-07-2017 (opgeheven)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.

ID: 14244   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14244

Besluiten

NMBS-station met luifel, dienstgebouw en wachthokje
voorlopige opheffingsbesluiten: 28-04-2017  ID: 14449

NMBS-station met luifel, dienstgebouw en wachthokje
opheffingsbesluiten: 13-07-2017  ID: 14494

NMBS-station met luifel, dienstgebouw en wachthokje
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1997  ID: 3132

Beschrijving

Het station van Oostkamp is beschermd als monument. De bescherming omvat het stationsgebouw met inbegrip van de luifel, als ook het dienst- en schuilgebouw. Op 28 april 2017 werd de bescherming voorlopig opgeheven met het oog op de verplaatsing van het monument die vereist is omwille van het algemeen belang (verbreding van de spoorlijn). Op 13 juli 2017 werd de opheffing definitief.Waarden

Het station van de N.M.B.S., voorheen van de zogenaamde 'Staatsspoorwegen', met inbegrip van luifel, het dienstgebouwtje alsook van het wacht- of schuilhokje op het tegenover het station gelegen, was beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een klein station van een uitzonderlijk type met goed bewaarde kenmerken, door de 'Staatsspoorwegen' in een bijzonder verzorgde stijl opgetrokken in de periode 1860-1870 en tevens voorzien van een wachthokje, dit laatste ongetwijfeld eveneens daterend uit dezelfde periode en te beschouwen als een goed voorbeeld van een schuilhokje van de 'Staatsspoorwegen' met bijzonder verzorgde architecturale kenmerken eigen aan de voornoemde periode, waaronder het gebruik van gietijzeren en gesmede onderdelen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Oostkamp

Everaertstraat zonder nummer (Oostkamp)
Station van de N.M.B.S., gelegen langs de tussen 1834 en 1838 opgerichte spoorlijn Gent-Oostende. Gebouwd in 1889 naar een ontwerp van Henri Fouquet van 1887, architect van onder meer de stations te Leuven, Oudenaarde, Harelbeke en Nieuwpoort-Bad. Het neoclassicistisch station met inbegrip van de luifel, het dienstgebouwtje en het wacht- of schuilhokje zijn beschermd als monument bij M.B. van 3/01/1997.