Beschermd monument

Brouwerij Christiaen

Beschermd monument van 11-09-1985 tot heden

ID: 14356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14356

Besluiten

Brouwerij Christiaen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1985  ID: 2082

Beschrijving

De voormalige brouwerij Christiaen is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de voormalige brouwerij Christiaen als volgt: “als voorbeeld van een brouwerij uit het laatste kwart van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern, waarvan de volumes de dorpskern van Koekelare domineren.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000496, Voormalige brouwerij Christiaen (S.N., 1985).


Waarden

De voormalige brouwerij Christiaen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij Christiaen

Sint Maartensplein 15A-B (Koekelare)
In de brouwerij is sinds 1992 een polyvalent centrum met het Fransmansmuseum, het Käthe Kollwitzmuseum, de bibliotheek, de raadzaal, enkele vergaderzalen, een restaurant, het cultureel centrum en de Dienst voor Toerisme ondergebracht.