Beschermd monument

Palace Hotel

Beschermd monument van 14-01-1994 tot heden
ID: 14464   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14464

Besluiten

Residentie Palace
definitieve beschermingsbesluiten: 14-01-1994  ID: 2601

Beschrijving

Het voormalig Palace Hotel te Zeebrugge, is beschermd als monument.Waarden

Residentie Palace is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een voormalige luxehotel aan zee, opgetrokken voor de Eerste wereldoorlog - periode van het individuele, elitaire toerisme - in een exclusieve vakantie-architectuur, enig te Zeebrugge. In zijn innerlijke aanpassing tot appartementen en kantoren reflecteert dit voormalig hotel de verschuiving van een elitair naar een sociaal publiek. Deze verschuiving is een algemeen verschijnsel in het Belgische kusttoerisme, dat zich voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog manifesteert. In deze zin is de Residentie Palace ook van belang voor de sociale geschiedenis. De Residentie Palace is stedenbouwkundig waardevol als beeldbepalend element zowel vanuit de zee als vanop het land.

historische waarde

Als zijnde een voormalige luxehotel aan zee, opgetrokken voor de Eerste wereldoorlog - periode van het individuele, elitaire toerisme - in een exclusieve vakantie-architectuur, enig te Zeebrugge. In zijn innerlijke aanpassing tot appartementen en kantoren reflecteert dit voormalig hotel de verschuiving van een elitair naar een sociaal publiek. Deze verschuiving is een algemeen verschijnsel in het Belgische kusttoerisme, dat zich voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog manifesteert. In deze zin is de Residentie Palace ook van belang voor de sociale geschiedenis. De Residentie Palace is stedenbouwkundig waardevol als beeldbepalend element zowel vanuit de zee als vanop het land.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Palace Hotel

Baron de Maerelaan 2 (Brugge)
* Baron de Maerelaan nr. 2. Voormalig "<italic>Palace Hotel</italic>", later zogenaamd "<italic>Residentie Palace</italic>". Beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994. In de beginjaren kwam het toerisme in Zeebrugge niet zo goed op dreef en voor het rijke cliënteel van de transcontinentale lijnen die Zeebrugge kozen als aanlegplaats, was er geen luxueuze infrastructuur. Om aan de eis