Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolenromp en molenaarshoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-04-1999 tot heden

ID: 14471   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14471

Besluiten

Stenen windmolenruïne en omgeving met molenhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-1999  ID: 3394

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving van de stenen windmolenruïne met inbegrip van de molenhoeve. De molenromp is als monument beschermd.Waarden

De omgeving van de stenen windmolenruïne met molenhoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als molensite die reeds in 1766 bestond, als goed voorbeeld van een windmolensite gekenmerkt door een onbelemmerde windvang, gelegen op een hoog punt in het landschap en waarop zich nog altijd de molenaarshoeve (eerste helft 19de eeuw) bevindt die met de molen een historische band heeft en als een beeldbepalend element een sterke visuele band met de molen bezit.

industrieel-archeologische waarde

als molensite die reeds in 1766 bestond, als goed voorbeeld van een windmolensite gekenmerkt door een onbelemmerde windvang, gelegen op een hoog punt in het landschap en waarop zich nog altijd de molenaarshoeve (eerste helft 19de eeuw) bevindt die met de molen een historische band heeft en als een beeldbepalend element een sterke visuele band met de molen bezit.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolenromp en molenaarswoning

Molenweg 10, zonder nummer (Houthulst)
De molen is gelegen op het gehucht "De Smisse" op het hoogste punt van Klerken. Roodbakstenen molenromp met sporen van kalkbeschildering. Ten noorden van de molen (ten noordoosten van de Molenweg), molenaarswoning- en hoeve.