Beschermd cultuurhistorisch landschap

Site Abdij Ter Doest

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-09-1981 tot heden

ID: 14541   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14541

Besluiten

Hoeve Groot ter Doest
definitieve beschermingsbesluiten: 23-09-1981  ID: 1699

Beschrijving

De abdijsite Ter Doest is beschermd als landschap. De bescherming omvat de site, ook gekend onder de naam hoeve 'Groot ter Doest', bestaande uit alle restanten van de voormalige abdij Ter Doest en het omringend landschap. Dit landschap wordt begrensd door de spoorweg ten westen en ten zuiden, het Boudewijnkanaal ten oosten en de Lisseweegsevaart en Pontstraat ten noorden.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De wetenschappelijke waarde blijkt onder andere uit het voorkomen van typische duinflora op de zandige kalkhoudende oeverdijken (Hippophae rhamnoides (duinhoorn), Leontodon hispidus (ruige leeuwetand), Sedum acre (muurpeper), ...) zoutplanten in de weidemeersen (Aster trifolium (zeeaster), Spergularia salinei (zilte schijnspurrie)) en schorreplanten (Glaux maritima (melkkruid), Salicornia europaea (zeekraal)).
De historische waarde wordt bepaald doordat het landschap vrij intact gebleven is (de bebouwingsconcentratie nam niet drastisch toe en de belangrijkste lineaire groenbestanden bleven bewaard) door de aanwezigheid van de hoeve Groot der Doest".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000411, De meersen nabij de hoeve 'Groot ter Doest' en de westelijke oeverdijk van het kanaal Brugge-Zeebrugge (Boudewijnkanaal) (S.N., 1981).


Waarden

De hoeve Groot ter Doest is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische site bestaande uit een kapel aan de toegangsdreef, een toegangsgebouw, een hoeve en een voormalige abdijschuur. Opgenomen in een beschermd landschap vastgelegd bij K.B. 23/09/1981.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Ter Doeststraat 97 (Brugge)
Ter Doeststraat nr. 97. Verbouwde hoeve. Volgens datering in de zuidelijke dakhelling van "1872". Lage verankerde baksteenbouw, witbeschilderd boven een gepekte plint.


Hoeve Pronkenburg

Ter Doeststraat 30 (Brugge)
Ter Doeststraat nr. 30. Voormalige hoeve z.g. "<italic>Pronkenburg</italic>", thans in gebruik als gastenkamers. 18de-eeuwse kern maar sterk gerestaureerd. Lage verankerde, witbeschilderde aaneengesloten bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegde tuin.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groot Ter Doest en omgeving

Lissewege (Brugge)
Deze ankerplaats omvat een gedeelte van het poldergebied rond het Lisseweegs Vaartje, alsook een deel van de dorpskern van Lissewege. De dominante poldergraslanden kennen gedurende het gehele jaar een zeer hoge grondwaterstand door hun lage ligging. De perceelsstructuur hangt vast aan de hoeve van het abdijcomplex Groot Ter Doest en bestaat uit grote regelmatige percelen begrensd door grachten met rietvegetatie. De monumentale dwarsschuur van de voormalige abdij vormt de blikvanger in de omgeving door haar grootte en door de vorm.