Beschermd cultuurhistorisch landschap

Site Abdij Ter Doest

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
14541
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14541

Besluiten

Hoeve Groot ter Doest
definitieve beschermingsbesluiten: 23-09-1981  ID: 1699

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De abdijsite Ter Doest is beschermd als landschap. De bescherming omvat de site, ook gekend onder de naam hoeve 'Groot ter Doest', bestaande uit alle restanten van de voormalige abdij Ter Doest en het omringend landschap. Dit landschap wordt begrensd door de spoorweg ten westen en ten zuiden, het Boudewijnkanaal ten oosten en de Lisseweegsevaart en Pontstraat ten noorden.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De wetenschappelijke waarde blijkt onder andere uit het voorkomen van typische duinflora op de zandige kalkhoudende oeverdijken (Hippophae rhamnoides (duinhoorn), Leontodon hispidus (ruige leeuwetand), Sedum acre (muurpeper), ...) zoutplanten in de weidemeersen (Aster trifolium (zeeaster), Spergularia salinei (zilte schijnspurrie)) en schorreplanten (Glaux maritima (melkkruid), Salicornia europaea (zeekraal)).
De historische waarde wordt bepaald doordat het landschap vrij intact gebleven is (de bebouwingsconcentratie nam niet drastisch toe en de belangrijkste lineaire groenbestanden bleven bewaard) door de aanwezigheid van de hoeve Groot der Doest".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000411, De meersen nabij de hoeve 'Groot ter Doest' en de westelijke oeverdijk van het kanaal Brugge-Zeebrugge (Boudewijnkanaal) (S.N., 1981).


Waarden

De hoeve Groot ter Doest is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische abdijsite, toegankelijk via een toegangsdreef met L-vormig verloop beginnend bij de Ter Doeststraat. Aan het begin van de dreef bevindt zich een kapel van 1687. Op het einde van de toegangsdreef, ten westen ervan een poortgebouw, gedateerd 1661. De hoevegebouwen met 17de-eeuwse kern met L-vormige plattegrond zijn ten noorden van het erf ingeplant. Ten noorden van de hoevegebouwen bevindt zich een voormalig woonhuis uit de 17de eeuw. De voormalige imposante abdijschuur uit de 13de eeuw en het wagenhuis bevinden zich ten zuiden van het erf.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Ter Doeststraat 97 (Brugge)
Verbouwde hoeve. Volgens datering in de zuidelijke dakhelling van "1872".


Hoeve Pronkenburg

Ter Doeststraat 30 (Brugge)
Lage verankerde, witbeschilderde aaneengesloten bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegde tuin.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groot Ter Doest en omgeving

Lissewege (Brugge)
Dit gebied omvat een gedeelte van het poldergebied rond het Lisseweegs Vaartje, alsook een deel van de dorpskern van Lissewege. De dominante poldergraslanden kennen gedurende het gehele jaar een zeer hoge grondwaterstand door hun lage ligging. De perceelsstructuur hangt vast aan de hoeve van het abdijcomplex Groot Ter Doest en bestaat uit grote regelmatige percelen begrensd door grachten met rietvegetatie. De monumentale dwarsschuur van de voormalige abdij vormt de blikvanger in de omgeving door haar grootte en door de vorm.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.