Beschermd monument

Sint-Laurentiustoren

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

ID: 14635   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14635

Besluiten

Sint-Laurentiustoren met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1882

Beschrijving

De torenruïne van de voormalige parochiekerk Sint-Laurentius is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de ruïne van de Sint-Laurentiustoren als volgt: “als belangrijk overblijfsel van de Sint-Laurentiuskerk (1280 – 1290), die na de verwoesting in 1383 herschapen werd in een versterkt kasteel.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000445, Sint-Laurentiustoren en onmiddellijke omgeving (S.N., 1982).


Waarden

De Sint-Laurentiustoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Laurentiustoren

Willem De Roolaan zonder nummer (Nieuwpoort)
Torenruïne van de voormalige parochiekerk Sint-Laurentius, "Duvetorre", ook soms "Tempelierstoren", uit het laatste kwart van de 13de eeuw.