Schepenhuis met aanhorigheden: deel

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 87, Langestraat 89 (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/307.1
  • 4.01/38016/768.1
  • OW000913

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Schepenhuis met aanhorigheden

Langestraat 83-89, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Vredegerecht en politiecommissariaat behalve nummer 83, thans bioscoop volgens uithangbord. Oorspronkelijk schepenhuis, later stadhuis tot voor 1914 (nummer 89); te samen met aanhorigheden van respectievelijk enkelhuis (nummer 87) en poortgebouw (nummer 85, 83), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1924.

Beschrijving

Het voormalig oud schepenhuis met aanhorigheden, ten tijde van de bescherming ingericht als vredegerecht en politiecommissariaat, is beschermd als monument. De bescherming omvat het oud schepenhuis, de naastliggende woning en twee traveeën van het voormalig koetshuis. Het derde travee is niet in de bescherming opgenomen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde van het vredegerecht en politiecommissariaat als volgt werd gemotiveerd: “als waardevolle getuigenis van de historische wederopbouwarchitectuur te Nieuwpoort in de jaren 1920-1925; als representatief voorbeeld van benaderende reconstructies van de vooroorlogse toestand.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000509, Drie monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Het vredegerecht en politiecommissariaat zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.