Beschermd monument

Godshuis Blindekens: godshuizen

Beschermd monument van 22-12-1982 tot heden
ID: 14658   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14658

Besluiten

Kerk en godshuisjes
definitieve beschermingsbesluiten: 22-12-1982  ID: 1866

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de godshuisjes aan de Kreupelenstraat, die deel uitmaken van het godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de godshuizen in de Kammakers- en Kreupelenstraat en de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens als volgt werd gemotiveerd: "als woonhuisjes uit de 17de eeuw met bijhorend bedehuis."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000438, Godshuizen Kammakers- en Kreupelenstraat en kerk Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens, advies KCML (1982).


Waarden

De godshuisjes zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel

Kreupelenstraat 8, 12, 14, 16 (Brugge)
Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel, begrensd door de Kreupelen- en de Kammakerstraat.