Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Het Lintkasteel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-07-1980 tot heden
ID: 1469   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1469

Besluiten

Het Lintkasteel en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1980  ID: 14332

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteeldomein Het Lintkasteel met omgeving.Waarden

Het Lintkasteel met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Het Lintkasteel

Lintkasteelstraat 22 (Grimbergen)
In oorsprong een vroegmiddeleeuwse motte met heden op het opperhof resten van een complexe waterburcht opklimmend tot de zestiende eeuw op oudere funderingen en op het neerhof hoevegebouwen uit de tweede helft van de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw met behoud van oudere kern.