Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Servatius

Beschermd monument van 12-02-1947 tot heden
ID: 1471   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1471

Besluiten

Parochiekerk Sint-Servatius
definitieve beschermingsbesluiten: 12-02-1947  ID: 180

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Servatius te Wemmel is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Servatiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Servatius met kerkhof

Steenweg op Merchtem 93 (Wemmel)
Georiënteerde, initiële kruiskerk opgetrokken uit lokale kalkzandsteen, met laat- en neogotisch uitzicht met uitzondering van de romaanse westtoren, oudste vermelding gaat terug tot 1517, uitbreidingen in 1663, 1817, 1843 en 1902-1905.