Overgangszone

Bourgoyen-Ossemeersen: overgangszone

Overgangszone van tot heden

ID
14864
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14864

Besluiten

Bourgoyen-Ossemeersen met overgangszone
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-2016  ID: 5978

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze zone betreft de overgangszone bij de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de Bourgoyen-Ossemeersen.

Er werd een overgangszone ingesteld omdat deze zone - waar voormalige weekendverblijven voorkomen en in het kader van het goedgekeurde landschapsbeheerplan een combinatie van hoog- en hakhout wordt voorzien - deel uitmaakt van het meersencomplex en er inhoudelijk sterk bij aanleunt.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bourgoyen-Ossemeersen

Binnenring-Drongen , Driesdreef , Oranjeboomstraat , Zandloperstraat (Gent)
Het gebied Bourgoyen-Ossemeersen bevindt zich in de alluviale vlakte van de Leie en behoort tot de Vlaamse Vallei. De riviervlakte wordt gekenmerkt door een laatglaciale Leie-arm en kronkelwaardafzettingen en stuifzandruggen zoals de Valkenhuisdonk. De Valkenhoeve dateert uit de 16de eeuw maar gaat terug op een middeleeuwse vorstelijke jachtresidentie, bekend als plaats voor het dresseren van valken. De lager gelegen gronden kwamen regelmatig onder water te staan en werden ingericht als hooiland. Deze meersen worden gekarakteriseerd door een visueel open landschap. Aansluitend ligt de open Vliegpleinkouter als relict van de uitgestrekte akkers rond Mariakerke. Om het waterverschil tussen de lage meersen en de Leie te overbruggen werd al in de 12de eeuw een hoosmolen opgericht. Vandaag is nog een achthoekige bakstenen romp zonder kap uit de 18de eeuw bewaard gebleven.

Andere relaties

Is overgangszone van

Bourgoyen-Ossemeersen

Binnenring-Drongen , Driesdreef , Oranjeboomstraat , Zandloperstraat (Gent)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.