Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein de Morette

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1490
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1490

Besluiten

Domein De Morette
definitieve beschermingsbesluiten: 27-12-1987  ID: 2316

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gedeeltelijk ommuurd landgoed la Morette van circa 19,5 hectare met een boomgaard en een parkje in landschappelijke stijl van één hectare rond een voormalige 'steenpoel' aan de zuidrand van het domein.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, esthetische en wetenschappelijke waarden van het kasteeldomein als volgt werd gemotiveerd:

  • historische waarde: sinds de oudste tijden heeft De Morette een belangrijke rol gespeeld die verband houdt met zijn visueel-strategische ligging, op 60 meter hoogte op de zuidelijke uitloper van de zogenaamde cuesta Asse-Baardegem en tevens op het punt waar de rechtlijnige Romeinse weg Edingen-Asse noordoostwaarts afbuigt naar het centrum van Asse. Omstreeks 276 na Christus werd de baan Bavai-Asse versterkt door een klein fort op de Morette, die als uitkijkpost diende.
  • esthetische en wetenschappelijke waarde: in een door de overheid gepubliceerde landschapsinventaris van 1963 wordt “het kasteel van Morette, het omliggend park en de oude windmolen” gewaardeerd omwille van zijn “esthetisch en toeristisch belang”. De wetenschappelijke waarde is niet alleen van floristische of vegetatiekundige aard, maar heeft ook betrekking op twee andere botanische aspecten:
    • dendrologisch: het voor een gedeelte uit oude beuken (met meer dan drie meter stamomtrek) samengesteld bestand en de dreef met zomereiken die het domein langs de zuidzijde begrenst.
    • de circa dertien hectare grote hoogstammige boomgaard, die het grootste deel van het domein beslaat, is op zichzelf een zeldzaamheid. De boomgaard draagt niet alleen bij tot de esthetische waarde van het domein, maar bestaat tevens uit oude fruitvariëteiten.


Waarden

Het domein De Morette is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Park en boomgaard van het domein La Morette

Edingsesteenweg 208 (Asse)
Gedeeltelijk ommuurd landgoed van 19,5 hectare bij een stenen windmolen en een hoeve met een distilleerderij, gebouwd rond 1830 en 'gecastelliseerd' rond 1900; circa 13 hectare boomgaard en een parkje in landschappelijke stijl van 1 hectare rond een voormalige 'steenpoel'.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel La Morette met hoeve en graanwindmolen

Edingsesteenweg 206-208 (Asse)
Kasteel La Morette met bijhorende hoeve en graanwindmolen, gelegen op de Moretteheuvel op het einde van de baan rechts nabij de grens met Ternat.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Nieuwermolenbeek met Vrijthoutbos en Moretteberg

Asse, Bekkerzeel (Asse), Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek), Ternat (Ternat)
Dit gebied is gelegen ten zuiden van Asse in de vallei van de Nieuwermolenbeek. Centraal ligt het domein van het kasteel Nieuwermolen, een vml. waterburcht, genoemd naar een nabijgelegen watermolen (1450). Het neoclassisistische Hoogpoortkasteel ligt in een fraai aangelegd domein op een helling die de omgeving beheerst. Niet alleen in de omgeving van de kastelen, maar ook in de vallei- en brongebieden komen grote bospercelen voor, afgewisseld met akkers.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.