Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Agatha

Beschermd monument van 03-07-1979 tot heden
ID: 1643   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1643

Besluiten

Parochiekerk Sint-Agatha, kerkhofmuur, vrijheidsboom en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1979  ID: 1272

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Agatha te Sint-Agatha-Rode, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Agathakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Agatha

Leuvensebaan zonder nummer (Huldenberg)
Gotische kerk met ingebouwde westertoren, opklimmend tot de 13de eeuw, schip en koor herbouwd in laatgotische stijl in de loop van de 15de en 16de eeuw. Omringend ommuurd kerkhof.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Agathakerk

Leuvensebaan zonder nummer (Huldenberg)
Op de oostelijke muur van het noordelijke pseudo-transept bevinden zich meerdere en zeer verscheiden muurschilderingen.