Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Hof Cottem en hoeves met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-07-1981 tot heden

ID
1686
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1686

Besluiten

Geografisch pakket Lembeek
wijzigingsbesluiten: 30-03-1987  ID: 11111

Geografisch pakket Lembeek
nietigverklaringen: 24-06-1998  ID: 11112

Geografisch pakket Lembeek
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1639

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft vier hoeves, waaronder de hoeve Hof Cottem, met hun onmiddellijke omgeving. Drie van de vier hoeves worden in hetzelfde beschermingsbesluit beschermd als monument.

De bescherming als dorpsgezicht werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 30 maart 1987. Deze wijziging werd vervolgens vernietigd door de Raad van State op 24 juni 1998, waardoor de oorspronkelijke bescherming terug hersteld werd.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke en historische waarde van hoeve Hof Cottem en de twee hoeves met omgeving als volgt gemotiveerd: Als omgevende bestanddelen van monumenten en begeleidend waardevolle onderdelen.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000606, Hoeve (DE MAEGD C. 1980).


Waarden

De Hoeve Hof Cottem en twee hoeves met omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Edingensesteenweg 792-794 (Halle)
Gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats. Witgekalkte bakstenen boerenwoning met negen traveeën en twee en een halve verdieping onder zadeldak.


Hoeve

Edingensesteenweg 746-748 (Halle)
Twee verdiepingen hoog bakstenen gebouw afgedekt met een zadeldak met schild, daterend uit einde 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Malaviséstraat 30 (Halle)
Recent gerestaureerde grotendeels 19de-eeuwse hoeve gelegen op de hoek van de Dassenveldstraat en de Malaviséstraat. Hoeve met losse bestanddelen, onregelmatig gerangschikt rond een gekasseid erf. Boerenwoning ten westen, schuur ten oosten, stallen ten noordoosten.


Hof Cottem

Edingensesteenweg 812 (Halle)
Gesloten hoeve met gebouwen onder zadeldaken, omheen de geplaveide binnenplaats, daterend uit de 19de eeuw.