Beschermd monument

Heilig Hartinstituut: bakstenen omheiningsmuur, speelplaats met lindebomen en Calvarielaan

Beschermd monument van 08-06-1995 tot heden

ID: 1790   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1790

Beschrijving

De bakstenen omheiningsmuur, speelplaats met lindebomen en de Calvarielaan maken deel uit van het Heilig Hartinstituut te Heverlee en zijn beschermd als monument.Waarden

De bakstenen omheiningsmuur, de speelplaats met lindebomen en de Calvarielaan (= lindendreef) zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

Het gaat om typologisch karakteristieke elementen die niet alleen voor een landschappelijk waardevolle omkadering zorgen maar inhoudelijk en structureel deel uitmaken van het algemeen concept van dit 19de-eeuws school- en internaatcomplex.

historische waarde

Het gaat om typologisch karakteristieke elementen die niet alleen voor een landschappelijk waardevolle omkadering zorgen maar inhoudelijk en structureel deel uitmaken van het algemeen concept van dit 19de-eeuws school- en internaatcomplex.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heilig Hartinstituut

Naamsesteenweg 355 (Leuven)
Kwadraatstructuur met open binnenkoer en afsluitmuur die het domein omsluit, in 1894-1896 bouw van de school in neogotische stijl naar ontwerp van Joris Helleputte, aansluitend op de omheiningsmuur de hoeve met landbouwschool, uitbreiding in 1901 en in 1947 de kapel.

Andere relaties

Is gerelateerd aan

Kloosterdomein Missiehuis De Jacht

Naamsesteenweg 575, 575C-D (Leuven)