Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Lennik
Deelgemeente Sint-Martens-Lennik
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Lennik)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23104/111.1
  • OB000482

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer, Lennik (Vlaams-Brabant)

Heterogene zandstenen constructie, met zijn omgevend kerkhof ingeplant op de westkant van een heuvelrug. Resten van de romaanse kerk bleven behouden in de noordermuur van het schip en in het voorkoor.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Martinus, een heterogene zandstenen constructie, met een machtige westertoren, een driebeukig schip van drie traveeën, een uitspringend transept en een koor met vlakke sluiting. Op 19 november 1991 werd het kerkhof als dorpsgezicht beschermd en de kerkhofmuur als monument.

Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.