Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 1821   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1821

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Martinus, een heterogene zandstenen constructie, met een machtige westertoren, een driebeukig schip van drie traveeën, een uitspringend transept en een koor met vlakke sluiting. Op 19 november 1991 werd het kerkhof als dorpsgezicht beschermd en de kerkhofmuur als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Lennik)
Heterogene zandstenen constructie, met zijn omgevend kerkhof ingeplant op de westkant van een heuvelrug. Resten van de romaanse kerk bleven behouden in de noordermuur van het schip en in het voorkoor.