Parochiekerk Sint-Remigius met kerkhof: kerk, ommuring en trappartijen

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Boutersem
Deelgemeente Neervelp
Straat Klein-Heidestraat
Locatie Klein-Heidestraat zonder nummer (Boutersem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24016/112.1
  • OB001473

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Remigius met kerkhof

Klein-Heidestraat zonder nummer, Boutersem (Vlaams-Brabant)

De kerk is opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaat uit een eenbeukig schip met ingebouwde westtoren uit 1747 waarop een uitspringend transept en een door twee sacristieën geflankeerd driezijdig gesloten koor uit 1863 aansluiten.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Remigius en de ommuring en toegangstrappen van het omliggend kerkhof.

Waarden

De Sint-Remigiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de benedictijnenpriorij van Bierbeek, in 1562 opgevolgd door de Faculteit van Theologie van de Leuvense universiteit, vormt de in baksteen en Gobertange opgetrokken Sint-Remigiuskerk een architectuurhistorisch belangrijke plattelandskerk. Met een minstens tot de 16de eeuw opklimmende oudere kern illustreert het van 1747 daterende twee traveeën diep, éénbeukig schip met ingebouwde westtoren voorzien van een halsvormig belijnde westgevel met plattebanddecor een vroeg classicisme met duidelijke reminiscenties aan de laatbarok. Daarnaast getuigen het in 1863 toegevoegde neoclassicistisch transept en door sacristieën geflankeerd driezijdig gesloten koor van een eenheidsvisie waarbij door een herhaling van het vroeg 18de-eeuws idioom een stilistisch homogeen uitzicht werd gecreëerd.
De dominante, beeldbepalende inplanting op een heuvel wordt bijkomend onderstreept door de omkadering met een ommuurd kerkhof dat typologisch één geheel vormt met de kerksite.

artistieke waarde

De door pseudo-kruisribgewelven en classicistische geïnspireerde pilasters gestructureerde binnenruimte wordt gestoffeerd door overwegend 18de-eeuws meubilair, 17de-eeuwse schilderijen, 17de- en 18de-eeuwse houtsculpturen en eind 19de-eeuwse glasramen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.