Beschermd monument

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen en omgeving

Beschermd monument van 28-06-2011 tot heden
ID: 1962   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1962

Besluiten

Vakwerkhoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-06-2011  ID: 4821

Beschrijving

De vakwerkhoeve bestaande uit een woonhuis-stalvolume, een vakwerkstal en -bakhuis en een waterput te Romershoven, is beschermd als monument. De centraler gelegen bakstenen stal en het recenter bakstenen bijgebouw behoren niet tot de bescherming.Waarden

De vakwerkhoeve met losse bestanddelen en onmiddellijke omgeving (met uitzondering van de centraler gelegen bakstenen stal en het recenter bakstenen bijgebouw achter het vakwerkcomplex) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

In 1850, bij de eerste kadastrale opmeting van de hoeve, betrof Romershovenstraat 120 reeds een drieledig complex (woonhuis, schuur en stal). Ten laatste in 1856 werden nog een stal en een bakhuis bijgebouwd. Uitgezonderd het verdwijnen van de schuur, is de totaalconstellatie sinds 1951 ongewijzigd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het betreft een vakwerkhoeve met losstaande bestanddelen. De historisch gegroeide totaalconstellatie van de hoeve is - op het verdwijnen van de schuur na – intact behouden: een rechthoekig erf waarrond een langgestrekt woonhuis-stalvolume in vakwerkbouw, een stal en naastliggend bakhuis in vakwerkbouw (evenwel met versteende vakken), en een centraler gelegen stal in baksteenbouw (vermoedelijk een herbouw van een ouder volume). Alle componenten worden overdekt door zadeldaken met traditionele Vlaamse pannen. De vakwerkstructuur van het woonhuis-stalvolume is nog gaaf bewaard. De voorgevel heeft volledig overkalkt stijl- en regelwerk met grotendeels lemen vullingen. De vakwerkachtergevel is verstopt achter een later aangebouwde bakstenen buitenmuur. Aan weerszijden van dit volume zijn aanbouwsels gezet met vakwerkstructuur (echter grotendeels versteend) onder lessenaarsdak. De voorgevel van het woonhuis-stalvolume vertoont karakteristieke gevelopeningen: beluikte vensters (waarvan één bolkozijn), deur, staldeur en laadvenster. In de achtergevel zitten de kleine raampjes, typisch voor de noordelijk gerichte zijde. Ook de indeling van de woning is nog zeer traditioneel: aan de warme (zuidoostelijke) kant twee grote woonvertrekken aan weerszijden van de centrale haard; aan de koelere (noordwestelijke) kant een aantal kleinere vertrekken.

sociaal-culturele waarde

De vakwerkhoeve met duidelijk afleesbare agrarische functionaliteit (woonhuis-stal, stal, bakhuis, waterput) en het erf (met langs straat en veldweg een gemengde haag, knotwilgen en -essen) getuigen van een eeuwenlange bouwtraditie en van de traditionele agrarische activiteiten in Vochtig Haspengouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkhoeve

Romershovenstraat 120 (Hoeselt)
Het complex bestaat uit een woonhuis-stalvolume, een vakwerkstal en -bakhuis, een bakstenen stal en een waterput.