Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-2004 tot heden

ID
2095
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2095

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4254

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeven. De als monument beschermde hoeven maken geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de hoeven is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Dit deel van de Vliegstraat wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van meerdere authentieke vakwerkcomplexen en een kasteel met park (de hoeven Vliegstraat 89 en 93 enerzijds, het buitenverblijf De Oude Vlieg anderzijds) in een vrijwel onaangetast, oorspronkelijk ruraal kader, waarbij de landbouwpercelen gedeeltelijk nog een traditionele functionaliteit (hoogstamboomgaarden) en oude afbakening met meidoornhagen behielden. Afgezien van de esthetische waarde van het geheel, is het historisch representatief: de gebouwen beschikken vanouds over een uitgebreid onbebouwd hinterland, dat hinterland ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van de bebouwing.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Dit deel van de Vliegstraat wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van meerdere authentieke vakwerkcomplexen en een kasteel met park (de hoeven Vliegstraat 89 en 93 enerzijds, het buitenverblijf De Oude Vlieg anderzijds) in een vrijwel onaangetast, oorspronkelijk ruraal kader, waarbij de landbouwpercelen gedeeltelijk nog een traditionele functionaliteit (hoogstamboomgaarden) en oude afbakening met meidoornhagen behielden. Afgezien van de esthetische waarde van het geheel, is het historisch representatief: de gebouwen beschikken vanouds over een uitgebreid onbebouwd hinterland, dat hinterland ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van de bebouwing.

volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Dit deel van de Vliegstraat wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van meerdere authentieke vakwerkcomplexen en een kasteel met park (de hoeven Vliegstraat 89 en 93 enerzijds, het buitenverblijf De Oude Vlieg anderzijds) in een vrijwel onaangetast, oorspronkelijk ruraal kader, waarbij de landbouwpercelen gedeeltelijk nog een traditionele functionaliteit (hoogstamboomgaarden) en oude afbakening met meidoornhagen behielden. Afgezien van de esthetische waarde van het geheel, is het historisch representatief: de gebouwen beschikken vanouds over een uitgebreid onbebouwd hinterland, dat hinterland ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van de bebouwing.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Vakwerkhoeve

Vliegstraat 93 (Alken)
Vierkantshoeve, volgens het kadaster omstreeks 1860 opgetrokken.


Vierkantshoeve

Vliegstraat 89 (Alken)
Gesloten hoeve, in kern opklimmend tot 1741, gedeeltelijk versteend in 1914.