Hoeven: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Vliegstraat
Locatie Vliegstraat (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73001/111.1
  • DL002246
  • OL001874

Is de omvattende bescherming van

Vakwerkhoeve

Vliegstraat 93, Alken (Limburg)

Vierkantshoeve, volgens het kadaster omstreeks 1860 opgetrokken.

Vierkantshoeve

Vliegstraat 89, Alken (Limburg)

Gesloten hoeve, in kern opklimmend tot 1741, gedeeltelijk versteend in 1914.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeven. De als monument beschermde hoeven maken geen deel uit van het dorpsgezicht.

Waarden

De omgeving van de hoeven is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische, sociaal-culturele en volkskundige waarde:
Dit deel van de Vliegstraat wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van meerdere authentieke vakwerkcomplexen en een kasteel met park (de hoeven Vliegstraat 89 en 93 enerzijds, het buitenverblijf De Oude Vlieg anderzijds) in een vrijwel onaangetast, oorspronkelijk ruraal kader, waarbij de landbouwpercelen gedeeltelijk nog een traditionele functionaliteit (hoogstamboomgaarden) en oude afbakening met meidoornhagen behielden. Afgezien van de esthetische waarde van het geheel, is het historisch representatief: de gebouwen beschikken vanouds over een uitgebreid onbebouwd hinterland, dat hinterland ondersteunt en accentueert de oorspronkelijke functionaliteit van de bebouwing.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.