Vierkantshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Vliegstraat
Locatie Vliegstraat 89, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vierkantshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Vierkantshoeve

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Gesloten hoeve, als dusdanig reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844), in kern opklimmend tot 1741, gedeeltelijk versteend in 1914. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig erf met mestvaalt in de hoek tussen de dwarsschuur en het oostelijk stalgedeelte.

Woonhuis ten noorden van het erf, vijf traveeën en anderhalve bouwlaag (nok loodrecht op de straat); bakstenen gebouw op gecementeerde plint; verhoogde begane grond. Getoogde muuropeningen. Gecementeerde zijgevel aan straatzijde met onderkelderde opkamer, voorzien van een getralied, houten bolkozijn, resterend van de oudere kern; gevelsteen met opschrift: ANNO/1741/MT.

Inrijpoort met flankerende stallen in de oostvleugel aan straatzijde; witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen; verhoogde, bakstenen stoel. Inrijpoort, een deur in het vertrek links van de poort, en twee staldeuren, waarboven zolderluiken. Bakstenen stallen ten westen, met jaarankers 1914. Dwarsschuur achteraan het erf, voorzien van een schuurpoort; stijl- en regelwerk met lemen vullingen.

Voormalige boomgaard met resten van de oorspronkelijke beboming en meidoornhaag ten zuiden, achter de schuur; bakhuis van vakwerk onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van recente aanbouwsels.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.