Vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Vliegstraat
Locatie Vliegstraat 93, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Vierkantshoeve, volgens het kadaster omstreeks 1860 opgetrokken. De primitieve hoeve bestond uit vier vleugels rondom een erf. Omstreeks 1862 werd de achtervleugel vergroot en gekoppeld aan de rechtervleugel; omstreeks 1869 werd de rechtervleugel uitgebreid, zodat een koppeling met de straatvleugel kon worden gerealiseerd; tevens schijnt er te zijn gewerkt aan de linkervleugel; tot slot werd ook het voorheen bij Vliegstraat 89 behorende bakhuis bij de nieuwe hoeve betrokken; omstreeks 1938 werd de achtervleugel uitgebreid, zodat een koppeling met de linkervleugel kon worden gerealiseerd; het bakhuis werd afgebroken en tegen de veldzijde van de linkervleugel heropgebouwd.

De hoeve bleef grotendeels bewaard in stijl- en regelwerk op een gepikte, deels gecementeerde plint, met wit gekalkte lemen vullingen en onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Het complex omvat een imposante straatvleugel met ingang en schuur, een lage linkervleugel met varkensstallen, bergruimte en een aangebouwd bakhuis, een achtervleugel met stallingen, wagenhuis en een secundair schuurtje, een rechtervleugel met het woonhuis. Het woonhuis behield een traditionele interieurindeling.

De straatvleugel bleef volledig in vakwerk bewaard, met aan straatzijde een schuurpoort links, een inrijpoort rechts. De rechtervleugel bleef over de breedte van het woonhuis volledig in vakwerk bewaard, op een in functie van de helling van het bouwterrein qua hoogte evoluerende baksteenstoel. De veldzijdegevel toont van links naar rechts een opeenvolging van drie enkelvoudige kozijnen, de twee rechtse gekoppeld aan een gebintstijl, en twee bolkozijnen, eveneens aan een gebintstijl gekoppeld; het rechtse kozijn, alsook de bolkozijnen, zijn beluikt; het hoger te situeren rechtse bolkozijn markeert een opkamer, die onderkelderd is. De linkervleugel, blind aan veldzijde, omvat aan erfzijde drie staldeurtjes, twee vensters en twee laadvensters; de doorgang naar de velden tussen langsheen de straatvleugel is gedicht met een muurstukje, waarin een deur is voorzien.

De achtervleugel bleef grotendeels in vakwerk bewaard; enkel de rechter-zijgevel, in het verlengde van de buitengevel van de rechtervleugel, is volledig versteend. De buitengevel van de vleugel is op een poort grotendeels blind, op twee kleine stalvenstertjes na; de erfzijdegevel omvat de tegenhanger van de poort (die een doorgang markeert), en links daarvan drie staldeurtjes, de linkerdeur links en de rechterdeur rechts geflankeerd door een klein stalvenstertje, de middenste deur bekroond door een laadvenster.

Behoud ruraal kader met gedeeltelijk omhaagde landbouwpercelen (akker, weiland en boomgaarden).

Bron: Beschermingsdossier DL002246

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.