Beschermde archeologische site

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw met omgeving

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
2099
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2099

Besluiten

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-05-2010  ID: 4712

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek met omgeving te Tongeren is beschermd als archeologische zone. De als monument beschermde basiliek, het herenhuis en het neoclassicistisch burgerhuis langs de Kloosterstraat, het kanunnikenhuis langs de Maastrichterstraat, het stadhuis, het oorlogsmonument op het Stadhuisplein, de woning langs de Graanmarkt en de Romeinse toren ten zuiden van de basiliek maken deel uit van deze bescherming.Waarden

De Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en omgeving is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

De ondergrond onder en rond de O.L.V.-Basiliek van Tongeren herbergt naast sporen van een luxueuze Romeinse stadswoning (daterend uit de 2de en 3de eeuw na Chr.) met zekerheid één van de oudste bisschopskerken van West-Europa (daterend uit de 4de eeuw na Chr.). De ganse zone is zonder twijfel één van de belangrijkste archeologische sites in Europa voor wat betreft onze kennis over de ontwikkeling en de verdere evolutie van het eerste christendom in Europa. Het is een periode waarover bijzonder weinig is gekend en ook de materiële resten erg schaars zijn. De chronologische continuïteit in de stratigrafie van restanten van kerkgebouwen in het opgegraven areaal bewijst dat de ganse zone sinds de 4de eeuw onafgebroken als cultusplaats fungeerde en zo een unieke en uitstekend bewaarde getuigenis is van de continue overgang van de Romeinse naar de middeleeuwse periode. De site is dan ook een belangrijke archeologische zone en dient behouden te worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

wetenschappelijke waarde

De ondergrond onder en rond de O.L.V.-Basiliek van Tongeren herbergt naast sporen van een luxueuze Romeinse stadswoning (daterend uit de 2de en 3de eeuw na Chr.) met zekerheid één van de oudste bisschopskerken van West-Europa (daterend uit de 4de eeuw na Chr.). De ganse zone is zonder twijfel één van de belangrijkste archeologische sites in Europa voor wat betreft onze kennis over de ontwikkeling en de verdere evolutie van het eerste christendom in Europa. Het is een periode waarover bijzonder weinig is gekend en ook de materiële resten erg schaars zijn. De chronologische continuïteit in de stratigrafie van restanten van kerkgebouwen in het opgegraven areaal bewijst dat de ganse zone sinds de 4de eeuw onafgebroken als cultusplaats fungeerde en zo een unieke en uitstekend bewaarde getuigenis is van de continue overgang van de Romeinse naar de middeleeuwse periode. De site is dan ook een belangrijke archeologische zone en dient behouden te worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw met omgeving

Graanmarkt, Grote Markt, Kloosterstraat, Koppelkist, Maastrichterstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Stadhuisplein, Vlasmarkt, Vrijthof (Tongeren)
De archeologische zone omvat een rijkdom aan geschiedenis die loopt van de Romeinse tijd tot vandaag. De meest opvallende getuige hiervan is de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek.

Is de omvattende bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en kloostergang

Museumkwartier 2 (Tongeren)
De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek is een gotische kerk met een rijk verleden dat teruggaat tot de Romeinse tijd.


Romeinse toren, monasteriummuur

Vrijthof zonder nummer (Tongeren)
Op de site Vrijthof kwamen bij opgravingen overblijfselen tevoorschijn van vier bouwprojecten, twee Romeinse en twee middeleeuwse. De oudste overblijfselen dateren uit de 2de en 3de eeuw.