Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Borstbeeld Karel Cogge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 21690   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21690

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dit gedenkteken herinnert aan Karel Cogge.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Borstbeeld Karel Cogge

Noordstraat zonder nummer (Veurne)
Dit gedenkteken herinnert aan Karel Cogge.