Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkkruis voor de slachtoffers van de eerste gasaanval (22 april 1915)

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
21731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/21731

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het 'Verzoeningskruis' vervangt het voormalige Franse gedenkteken voor de slachtoffers van de eerste gasaanval en de gesneuvelden van het 418de infanterieregiment, ontworpen door Maxime Real del Sarte (architect Robert Bourin).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkkruis voor de slachtoffers van de eerste gasaanval (22 april 1915)

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Het 'Verzoeningskruis' vervangt het voormalige Franse gedenkteken voor de slachtoffers van de eerste gasaanval en de gesneuvelden van het 418de infanterieregiment, ontworpen door Maxime Real del Sarte (architect Robert Bourin).