Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 17-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Genoelselderen
Straat O.-L.-Vrouwstraat
Locatie O.-L.-Vrouwstraat zonder nummer (Riemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73066/103.1
  • OL000275

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

O.-L.-Vrouwstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)

Oorspronkelijk éénbeukige kerk, eind 17de eeuw gebouwd, in 1872 gerestaureerd en voorzien van een nieuwe toren en in 1926 uitgebreid met zijbeuken.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus te Genoeselderen, is beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als oorspronkelijke éénbeukige kerk gebouwd door prinsbisschop J.L. d'Elderen op het einde van de 17de eeuw, gerestaureerd in 1872 naar ontwerp van J.H. Vanden Boorn, die de huidige toren liet bouwen en uitgebreid met zijbeuken in 1926 naar ontwerp van ir.-arch. M. Christiaens uit Tongeren. Het betreft een bakstenen gebouw met driebeukig schip, koor en transept en voorstaande westtoren.

artistieke waarde

meer bepaald het rijke interieur en het grafmonument van de prinsbisschop en de verschillende grafstenen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.