Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Audomarus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 23721   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/23721

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parochiekerk St.-Audomarus Georiënteerde kerk. Omringend kerkhof ten Z. en Z.W.; afgezoomd met hoge bomenrij en laag ommuurd aan straatzijde. Vlak polderlandschap achter de kerk. Ten W., gekasseide kerktoegang. Gotische hallekerk uit XV (Pl. b; aangepast ca. 1761; algemene herstellingswerken ca. 1888 o.l.v. L. Tulpinck (Brugge); restauratiewerken (o.m. torenuurwerk, daken en goten, schiAanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Audomarus

St.-Brigidaplein 1 (Alveringem)
Gotische hallekerk uit de 15de eeuw; aangepast circa 1761; algemene herstellingswerken circa 1888 onder leiding van L. Tulpinck (Brugge); restauratiewerken (onder meer torenuurwerk, daken en goten, schilderwerken) onder leiding van architect P. Pauwels (Kortrijk) in 1968-1969 en 1971-1972.


Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Audomarus (Beveren-aan-de-IJzer)

Beveren (Alveringem)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is Francois-Bernard Loret (Sint-Niklaas), het bouwjaar 1840. Verbouwingen geschiedden door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade); deze werken zijn mogelijks te dateren ná de herstellingswerken aan de kerk in 1888. Ook in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn er nog lichte wijzigingen geschied.