Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis van de Heren van Gruuthuse

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25235   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25235

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nr. 17. Huis van de Heren van Gruuthuse. Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in XIV het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit XV, in XIX d grondig gerestaureerd door aAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis van de Heren van Gruuthuse

Dijver 17A-C (Brugge)
Voormalige patriciërswoning van de heren van Gruuthuse. Ze verwierven in de 14de eeuw het gruitrecht en hadden daardoor het monopolie op het verdelen van het gruit, een kruidenmengsel dat diende als basis voor het gruitbier. Thans Gruuthusemuseum, museum voor toegepaste kunst. Kern uit de 15de eeuw, in het vierde kwart van de 19de eeuw grondig gerestaureerd door architect L. Delacenserie (Brugge) en met vleugel aan Gruuthusestraat van het eerste kwart van de 20ste eeuw.