Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen in modernistische eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25415
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25415

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Roeselarestraat 9 (Zonnebeke)

Nr. 9-19. Modernistische eenheidsbebouwing van twee bouwl. n.o.v. architect H. Hoste (Brugge) van 1922; nr.11-19 gr.m. behouden, nr.9 echter verbouwd. Kubistische baksteenarchitectuur met symmetrische opbouw cf. breedhuizen van een smalle deurtrav. + een bredere trav. vlg. spiegelbeeldschema, ook herhaald in de uit- en inspringende gevelpartijen. "Traditioneel" zadeldak evenwel met doorgAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Stadswoningen in modernistische eenheidsbebouwing

Roeselarestraat 11-19 (Zonnebeke)
Modernistische eenheidsbebouwing van twee bouwlagen naar ontwerp van architect H. Hoste van 1922.