Persoon

Hoste, Huib

ID
2834
URI
https://id.erfgoed.net/personen/2834

Beschrijving

Huib Hoste is de belangrijkste Vlaamse vertegenwoordiger van de Moderne Beweging in België. Met zijn realisaties en zijn talrijke geschriften leverde hij een verbeten strijd voor een progressieve architecturale cultuur. Hoste was afkomstig uit een Brugs katholiek milieu en volgde als vrije leerling de leergangen van L. Cloquet aan de universiteit van Gent. Hij werkte nadien in het atelier van Cloquet en werd door diens rationalistische visie beïnvloed. Hostes vroege werken, zoals de Sint-Jozefskliniek (1910) in Brugge, situeren zich helemaal in de neogotische traditie van zijn leermeester. Gaandeweg werd hij beïnvloed door het werk van Hendrik Petrus Berlage. Voor de Eerste Wereldoorlog ondernam hij verschillende studiereizen naar Nederland en bij het uitbreken van de oorlog week hij met zijn gezin naar Nederland uit. Tijdens die ballingschap verzorgde hij een architectuurkroniek in De Telegraaf en kwam hij met verschillende leden van De Stijl in contact, onder andere Rob van 't Hoff, Theo van Doesburg en Jan Wils. Hoewel Hoste van dan af de invloed van de Nederlandse avant-garde onderging en zelfs een artikel in De Stijl publiceerde, weigerde hij, vanwege zijn katholieke overtuiging, het manifest van de groep te ondertekenen. In de oorlogsjaren leerde hij de ook naar Nederland uitgeweken L. Van der Swaelmen kennen, met wie hij in het Comité néerlando-belge d'Art civique zetelde, een afdeling van L'Union internationale des Villes waarbinnen de wederopbouw van het verwoeste België werd voorbereid. Met Van der Swaelmen als stedenbouwkundige ontwierp Hoste het Belgische gedenkteken in Amersfoort (1917), de tuinwijk Klein Rusland in Zelzate (1921) en een gedeelte van de tuinwijk Kapelleveld in Sint-Lambrechts-Woluwe (1923-26). Met deze 'kubistische' ensembles introduceerde hij, ongeveer gelijktijdig met de Cité Moderne van V. Bourgeois (1922-25), de neoplastische vormentaal in België. Direct na de oorlog was Hoste betrokken bij de oprichting van de Société des Urbanistes belges (de latere SBUAM) en was hij als redactielid aan het tijdschrift La Cité verbonden. Samen met de schilder Jozef Peeters organiseerde hij in 1920 en 1922 de drie congressen 'Moderne Kunst' in Antwerpen en in Brugge; in diverse lezingen en publicaties wierp hij zich op tot een belangrijk pleitzorger van de standaardisatie in de bouw. Niettemin waren zijn eerste naoorlogse werken vrij behoudsgezind. In 1919 werd hij aangesteld als architect van de geteisterde gemeenten Geluveld, Geluwe en Zonnebeke, waar hij de Onze-Lieve-Vrouwekerk (1920), de gemeenteschool (1920) en een huizenblok in de Roeselarestraat (1922) bouwde. Hij brak pas volledig met het traditioneel idioom van die realisaties in de bovenvermelde tuinwijken. Zijn radicale vormentaal bereikte een vroeg hoogtepunt in het huis van dokter De Beir in Knokke (1924, in 2000 gerestaureerd door GUS). Vanaf de tweede helft van de jaren 1920 legde Hoste zich, zoals de meeste modernisten, noodgedwongen toe op de bouw van particuliere woningen voor een verlicht burgerpubliek. Het elementarisme van de dokterswoonst in Knokke maakt geleidelijk plaats voor een complexe volumetrische aanpak. In de woningen in Zele (1931), op de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe (1933 en 1935) en in Roeselare (1934) combineerde de architect die aanpak met een centrifugale planopbouw en een ruimtelijke ontplooiing rond een centraal trappenhuis. Hij manifesteerde zich hier als een aanhanger van de internationale stijl, maar zijn modernisme bleef, ondanks het technische raffinement, altijd robuust en potig. Voor meerdere huizen ontwierp Hoste tevens het interieur en het meubilair. Voor de prodcutie van zijn bijzonder geraffineerde buisstalen meubelen richte hij de firma Hoste-meubelen op. Hoste toonde vanaf de jaren 1930 een toenemende interesse voor stedenbouw. Samen met Le Corbusier, P. Otlet en architect Fé Loquet (1876-1942) nam hij deel aan de wedstrijd voor de aanleg van de Antwerpse Linkeroever. Later volgden een stedelijk saneringsplan voor de rechteroever van Antwerpen (in samenwerking met R. Braem) en een wedstrijdontwerp voor de stationsomgeving van Brugge (in samenwerking met P.A. Michel). In 1928 vroeg H. van de Velde hem het atelier architectuur te leiden in het pas opgerichte instituut van La Cambre. Toen hij als architect verantwoordelijk wed gesteld voor een bouwongeval waarbij een man om het leven kwam, was hij verplicht om enkel maanden later het instituut te verlaten. Ondanks de steun van het docentencorps trok hij zich terug om de goede naam van de nieuwe instelling niet te schaden, en werd er vervangen door J.-J. Eggericx. Niettemin bleef hij in Vlaanderen een voorvechter van de modernistische ideeën. Samen met Otles en Bourgeois maakte Hoste deel uit van de Belgische delegatie op het eerste CIAM-congres in La Sarraz. Hij stichtte toen het tijdschrift Opbouwen dat, als Vlaamse spreekbuis van CIAM, een tegenhanger van het Brusselse 7Arts was. Ondanks zijn indrukwekkende carrière omvat Hostes latere oeuvre geen grote opdrachten meer. Hij bleef wel actief als schrijver en richtte nog na de Tweede Wereldoorlog, samen met de architectuurcriticus K.N. Elno, het tijdschrift Ruimte op.

(Bron: Strauven I. 2003: "Hoste, Huib", in: Van Loo, A. (red.) 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 244-245.)

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw met atelierwoning Panzer

Volhardingstraat 71 (Antwerpen)
Vrijstaand appartementsgebouw op de hoek van de Tentoonstellingslaan, Volhardingstraat en Karel Weylerstraat, gebouwd in opdracht van kunstschilder Emile Panzer naar ontwerp van architect Huib Hoste uit 1934. Het is de enige realisatie van deze architect in de Tentoonstellingswijk.


Architectenwoning Het Lindenhof

Canadastraat 5 (Brugge)
Woonhuis van architect Huib Hoste (1881-1958) (Sint-Michiels-Brugge) zie gevelsteen met opschrift: "HULDE 1957 / HIER WOONDE EN WERKTE HUIB HOSTE, ARCHITECT-URBANIST", gebouwd in 1911 naar eigen ontwerp. Slechts heel kort door Hoste zelf bewoond met name circa 1913-1914 en circa 1930.


Atelierwoning Albert Van Dyck

Oudebaan 130 (Schilde)
Woning in Nieuwe Zakelijkheid met rechthoekige volumes, opgetrokken naar ontwerp van Huib Hoste in 1930.


Burgerhuis

Groenstraat 30-34 (Wervik)
Lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, in 1919 aangepast naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).


Burgerhuis

Molenstraat 100 (Wervik)
Burgerhuis, gebouwd als woning met stapelruimte, naar ontwerp van architect H. Hoste van 1921 en met een modernistische inslag.


Burgerhuis

Rijselstraat 75 (Brugge)
Burgerhuis ontworpen in 1927 door architect Huib Hoste. Bel-etagewoning in rode baksteen met halfsteens verband gekenmerkt door een eenvoudige, driedimensionale gevelopbouw met uitspringende, afgeronde erker en verticaal trappenhuis.


Burgerhuis naar ontwerp van H. Hoste

Molenstraat 9 (Wervik)
Burgerhuis, gebouwd als een ensemble met de twee links aanpalende, heden verbouwde woningen, naar een ontwerp van architect Huib Hoste van 1921. De woning was bedoeld als eigen woning van de opdrachtgever, brouwer Vanden Bulcke. Baksteenbouw met modernistische inslag.


Burgerhuizen

Sint-Salvatorskerkhof 3, Steenstraat 73-75 (Brugge)
Twee enkelhuizen opgesteld volgens spiegelend schema. Breedhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, van 1912 naar ontwerp van architect Huib Hoste.


Casinohotel

Grote Markt 1 (Diksmuide)
Casinohotel in de jaren 1920 heropgebouwd naar ontwerp van architect Huib Hoste. De oorspronkelijke vormgeving van dit hotel, volgens M. Smets een voorbeeld van kubistisch formalisme, was heel erg afwijkend ten opzichte van de andere wederopbouwpanden op de Grote Markt.


De Centrale Begraafplaats

Kleine Kerkhofstraat (Brugge)
Volledig ommuurde (baksteen) kerkhofsite van circa 12 hectare toegankelijk via een verankerd bakstenen poortgebouw.


Directeurswoning Geerardijn

Gistelse Steenweg 108 (Brugge)
Typische interbellumwoning van 1926 naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge). Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect Veerle Ketels (Brugge) in 1994-1995.


Directeurswoning van de gemeenteschool

Berten Pilstraat 6 (Zonnebeke)
Directeurswoning van de gemeenteschool naar ontwerp van architect H. Hoste van 1922; gevelplaat herinnerend aan het vooroorlogse geboortehuis (1885) van priester-historicus V. Pil. Enige restant van het door Hoste ontworpen modernistische schoolcomplex met vier klassen, bureel en woning; eerste, groter ontwerp (1920) door de gemeenteraad om financiële redenen afgekeurd.


Dokterswoning Dr. De Beir

Dumortierlaan 8 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "Woning Dr. De Beir". Deze beeldbepalende hoekwoning wordt gebouwd in 1924, in opdracht van Dr. De Beir, naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).


Dorpswoning

Groenstraat 36 (Wervik)
Dubbelhuis met oude 18de-eeuwse kern, zie linker zijgevel met aandak en muurvlechtingen; circa 1920 aangepast naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge). Modernistische inslag merkbaar in dakkapel onder plat dak en kubistisch nisje op de bovenverdieping.


Drukkerij Geerardijn

Zandstraat 13-17 (Brugge)
Voormalige gebouwen van de drukkerij Geerardijn horend bij de woning aan de Gistelse Steenweg 108. Gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge). Oorspronkelijke gevel in asbeton van twee bouwlagen werd met een bouwlaag opgetrokken in de jaren 1940.


Eenheidsbebouwing

Zuidstraat 32-40 (Wervik)
Eenheidsbebouwing met vijf burgerhuizen naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge) van 1921; enkel nummer 40 bleef bewaard.


Feestzaal Merelhof

Edmond Thieffrylaan 94 (Mortsel)
Baksteenbouw met boeiend volumespel en sterk verspringende gevels, in stijl der nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van Huib Hoste van 1933.


Gekoppelde tuinwijkwoningen

Dimitri Peniakofflaan 1-3 (Zelzate)
Gekoppelde bakstenen woningen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak, gebouwd naar ontwerp van architect Huib Hoste in 1921-1923.


Gekoppelde tuinwijkwoningen

Kardinaal Mercierplein 3-4 (Zelzate)
Modernistische woningen, ontworpen door Huib Hoste, vormen een bouwblok ingeplant met verspringende rooilijn, achtertuintje met stalling en toilet, gebouwd in 1922-1928.


Gekoppelde tuinwijkwoningen

Kardinaal Mercierplein 15-16 (Zelzate)
Modernistische woningen, ontworpen door Huib Hoste, een rechthoekige blok van twee huizen in spiegelbeeld, achter de woningen een stalling met toilet, gebouwd in 1922-1928.


Gemeentehuis van Zonnebeke en postgebouw

Langemarkstraat 8 (Zonnebeke)
Gemeentehuis en postgebouw naar ontwerp van architect A. Dugardyn van 1925 in neo-Vlaamserenaissance-stijl geïnspireerd op de stadhuisbouw uit de 16de-17de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Arduinen gevelsteen met bronzen vogel en kleurrijk email van L. Degheus. Lijstgevel van twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak met centraal dakruitertje onder ingesnoerde leien spits en drie kleine dakkapellen.


Gemeentelijke begraafplaats

Dorpsstraat (Brugge)
Vrij ongestructureerd kerkhof. Ommuurd door overgroeide bakstenen muren; centrale ingang tussen met hogels bekroonde pijlers met initialen van de gemeente en ijzeren hekken.


Gemeentelijke begraafplaats van Lot

Kerkhofstraat 13 (Beersel)
Naoorlogse uitbreiding van de begraafplaats van 1896-1897 naar ontwerp van Henri Jacobs, naar ontwerp van architect-urbanist Huib Hoste uit 1952. Het project omvatte de uitbreiding van het bestaande kerkhof tot een ommuurd geheel met een weloverwogen aanleg, de bouw van een berging en de voorziening van groenbeplanting.


Gemeenteschool met directeurswoning

Rijselstraat 71 (Brugge)
Gemeenteschool met directeurswoning. Gebouwd in 1926 naar een ontwerp van architect Huib Hoste (Sint-Michiels-Brugge). Aan de straatkant situeert zich het schoolhuis met dwars erop het kleine schoolgebouw; achteraan de speelplaats. Het schoolgebouw telt twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen en is opgetrokken in rood baksteenmetselwerk met staand verband.


Goudsmidwinkel

Ooststraat 31 (Roeselare)
Voormalige goudsmidwinkel van 1907 naar ontwerp van Huib Hoste (Brugge) in opdracht van J. Callebert-Demeester (zie nummer 33).


Graf van Suzanna Casteleyn

Dorpsstraat (Brugge)
Ontworpen door architect Huib Hoste. Kubistisch grafmonument in natuur- en baksteen.


Herenhuis

Hendrik Consciencestraat 46 (Roeselare)
In oorsprong neoclassicistisch herenhuis van 1876, met zwaar beschadigde gevel tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Herenhuis

Nieuwstraat 4 (Brugge)
Dubbelhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (nok parallel aan de straat), met gevel van 1853 ter vervanging van drie huizen.


Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64-66 (Brugge)
Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. Het ensemble is opgenomen in het beschermd landschap tussen Kruispoort en Carmersstraat.


Huis Den Bonten Hont

Oost-Gistelhof 2 (Brugge)
Complex van twee laatgotische verankerde bakstenen puntgevels van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken uit de 16de eeuw, mogelijk met oudere kern.


Huis In den Grooten Roozenhoed

Spiegelrei 11 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige trapgevel met enkelhuisopstand van 1905, naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).


Huis In den Gulden Blieck

Ooststraat 33, 33A (Roeselare)
Voormalig woonhuis met aanpalende winkel "In den Gulden Blieck" van Callebert-Demeester in eclectische stijl, in 1906 gebouwd naar ontwerp van Huib Hoste (Brugge). Uitgestrekte, ten dele bewaarde magazijnen uit de jaren 1930, gelegen in de Henri Horriestraat sloten bij het pand aan.


IJzerwinkel met magazijn

Nieuwstraat 39, 39B (Wervik)
Modernistische ijzerwinkel naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge) van 1920; eerste toepassing in België van een betonnen skelet in winkelbouw. Symmetrisch opgevat, "kubistisch" gebouw.


Jongensschool van de Sint-Donaasparochie

Ploegstraat 26 (Brugge)
Voormalige jongensschool van de Sint-Donaasparochie. Oorspronkelijk gebouwd in 1907-1908 naar een ontwerp van de Brugs-Brusselse architect Joseph Naert, in 1909 deels verbouwd naar een ontwerp van architect Huib Hoste.


Kasteel Leeuwenhof

Beekstraat 46, 46A, 46F (Gent)
Het kasteel werd in 1946 aangekocht voor de oprichting van een tehuis voor ouderloze kinderen en nagenoeg totaal verbouwd; het domein werd bebouwd met enkele afzonderlijke huizen en gebouwen, waaronder een klaslokaal naar ontwerp van Huib Hoste van 1949 en dat nu mits een kleine aanpassing dienst doet als kapel.


Klooster met internaat

Alfred Verweeplein 25 (Knokke-Heist)
Schoolgebouw zogenaamd "Koninklijk atheneum middenschool", gebouwd in 1910 als klooster en meisjeskostschool door de Zusters Dominicanessen uit Langres (Frankrijk). Het oorspronkelijke gebouwencomplex wordt in 1936 uitgebreid met onder meer enkele schoolpaviljoenen in modernistische stijl naar ontwerp (1924) van de befaamde West-Vlaamse architect Huib Hoste (Brugge, 1881 - Hove, 1957). Deze uitbreiding is beschermd als monument.


Kunstenaarswoning van Joe English

Canadastraat 3 (Brugge)
Voormalige kunstenaarswoning van Joe English (1882-1918), zie de natuurstenen plaat aan de voorgevel met opschrift "Hier leefde en / was werkzaam / Joe English / kunstschilder / geboren 5/8/1882 / † 31/8/ 1918 te Vinkem / Als zinnebeeld van / dien en de kunst / werd hy begraven / in de crypte van den / Yzertoren" gesigneerd "V.O.S. Brugge". Gebouwd in 1911 naar een ontwerp van architect Huib Hoste (Sint-Michiels-Brugge). In 1938 bewoond door Joris van Severen (1894-1940), leider van het Verdinaso.


Landhuis

Oudenaardsesteenweg 80 (Avelgem)
Landhuis van 1919 naar ontwerp van Huib Hoste opgetrokken in opdracht van de familie Vandemeulebroecke-Staelens. Mevrouw Staelens was de schoonzus van Stijn Streuvels.


Landhuis Les Buttes

Daverlostraat 162-164, Olmendreef 24 (Brugge)
Landhuis toegankelijk via een lange dreef met aan het begin ervan een poortgebouw. Bijhorende portierswoning. Witbeschilderd, bakstenen poortgebouw met steunberen en erbij aansluitende muurtjes onder ezelsrug. Achteringelegen landhuis van 1912 naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge)


Modernistisch burgerhuis

Mortselsesteenweg 45 (Hove)
Alleenstaande woning uit het tweede kwart van de 20ste eeuw; in 1953 voorzien van een bepleisterde derde bouwlaag met afgerond balkon naar ontwerp van Huib Hoste.


Modernistisch hoekhuis met Duitse bunker

Ooievaarsstraat 45 (Wervik)
Voormalige apotheek en drogisterij, naar verluidt naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge) van 1919-1920; sinds circa 1988 horecabedrijf. In het pand zit een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog.


Noordzeehotel

Lippenslaan 14 (Knokke-Heist)
Opgetrokken in 1923 naar een ontwerp van de architect Huib Hoste (Brugge), in opdracht van de toen pas opgerichte S.V. "De Noordzee", die de bedoeling had het "eerste Vlaamsche tehuis voor badgasten" op te richten. Bakstenen gebouw met betonnen skelet, vijf bouwlagen onder plat dak. Getypeerd door geometrische opbouw van het parement, waarbij de horizontale en verticale lijnwerking in balans is.


Oorlogsgedenkteken

Sint Denijsplaats (Wervik)
Oorlogsgedenkteken ter herinnering aan de militaire en burgerlijke doden uit beide wereldoorlog, afkomstig van Geluwe. Dit gedenkteken is na de Eerste Wereldoorlog ontworpen door Huib Hoste.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Ieperstraat (Zonnebeke)
Enig voorbeeld in de West-Vlaamse frontstreek van een heropgebouwde kerk getuigend van een modernistische aanpak, naar ontwerp van architect Huib Hoste van 1921; voltooid in 1924 en beschouwd als de eerste moderne kerk in België. Een in wezen traditioneel kerktype, echter aangepast door een zichtbare toepassing van nieuwe materialen en technieken, zie betonnen overspanning, een verregaande versobering van de ruimtegeleding en een voorzichtige introductie van nieuwe decoratieve patronen.


Parochiekerk Sint-Dionysius

Sint Denijsplaats (Wervik)
Georiënteerd bedehuis te midden van grastuin afgezoomd met bomen, ter hoogte van het in 1806 opgeheven kerkhof toen overgebracht op circa 250 m ten oosten.


Parochiekerk Sint-Margaretha

Geluveldplaats (Zonnebeke)
Georiënteerd bedehuis te midden van grastuin ter hoogte van het vroegere kerkhof, aan de noordzijde dubbele rij Japanse kerselaars en haag. Kerk in 1924 heropgebouwd in de trant van het vooroorlogse naar ontwerp van architect J. Coomans. Ten zuiden van de kerk, arduinen grafsteen van 1900, en dito oorlogsgedenkteken met bronzen buste van Koning Albert ter nagedachtenis van de militaire slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Ten noordoosten, omhaagd kerkhof op grond van het kasteeldomein .


Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Ieperstraat 1 (Zonnebeke)
Alleenstaande pastorie ten zuidwesten van de kerk, gebouwd naar ontwerp van Huib Hoste van 1922. Kubistische baksteenarchitectuur; uitwendige vormgeving bepaald door de inwendige opbouw. Variërend volumespel met vier rechthoekige blokken van respectievelijk twee, anderhalve en één bouwlaag, oorspronkelijk alle onder plat dak.


Poorttravee van een magazijnencomplex naar ontwerp van E. Apers

Henri Horriestraat 3 (Roeselare)
Poortgebouw van het voormalige, zeven traveeën tellende magazijnencomplex van J. Callebert-Demeester van 1924 naar ontwerp van Ernest Apers.


Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, 26A (Brugge)
Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- en Artoisstraat.


Sint-Jozefskliniek

Komvest 34 (Brugge)
Hospitaal van 1910 tot 1996, sedert 1996 "Residentie De Veste" als internaat voor de hotelschool Spermalie.


Stadswoning

Sint-Clarastraat 58 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16-17de-eeuwse kern. Tot 1910 dubbelhuis, toen verbouwd tot enkelhuis naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge).


Stadswoning Den Grooten Anckere

Noordzandstraat 53 (Brugge)
Diephuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; jaarcartouches 1656.


Stadswoning naar ontwerp van Huib Hoste

Koningin Astridlaan 81-83 (Hasselt)
Woning, circa 1935, gebouwd naar ontwerp van architect Huib Hoste.


Stadswoningen in modernistische eenheidsbebouwing

Roeselarestraat 13-19 (Zonnebeke)
Modernistische eenheidsbebouwing van twee bouwlagen naar ontwerp van architect H. Hoste van 1922. Kubistische baksteenarchitectuur met symmetrische opbouw.


Stadswoningen van 1910

Kardinaal Mercierstraat 104, Werfplein 11-16 (Brugge)
Gevelrij naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge), gebouwd in opdracht van de bouwmaatschappij "De Vlaamsche Heerd". Puntgevels met versmallende traveenis in de geveltop.


Tolhuis

Jan van Eyckplein 1-2, Spanjaardstraat 2 (Brugge)
Pand gelegen ten noorden van de Sint-Jansbrug waar sinds een onbekend tijdstip de grote tol namelijk de tol op internationale en interregionale handel werd geheven tot het einde van het Ancien Régime. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen en bewaart een oude kern en sporen van een bouwfase omstreeks het einde van de 15de eeuw. Tolhuis met omstreeks eind 19de eeuw heropgebouwde gevel met puntgevel in Doornikse steen en Brabantse zandsteen. Rechts bakstenen trapgevel, eveneens heropgebouwd in vierde kwart 19de eeuw, naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Links vooruitspringende aanbouw met een trap en opengewerkt voorportaal, links geflankeerd door het natuurstenen geveltje van de rijkepijnders, heropgebouwd eind 19de eeuw. Hoekhuis bij Spanjaardstraat met een bakstenen trapgevel van 1930, evenals de aanpalende smalle galerij met trapgevel links ernaast.


Tuinwijk Klein Rusland

Achille De Clercqlaan 1-8, Albert Mechelincklaan 1-16, 17, Dimitri Peniakofflaan 1-3, 4-27, 29-31, 2A, Jozef De Tillouxlaan 1-18, Kardinaal Mercierplein 1-40, 41, Koophandelsplein 1-28, 29, Opgeëistenstraat 1-4, 5-9, Schoolstraat 1-8, 10-24, Strijderslaan 1-16, 17-19, Verminktenlaan 1-16, 18-20, Vrijwilligerslaan 3-14, 16-36 (Zelzate)
Tuinwijk voor industriearbeiders, tussen 1921 en 1928 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Société Coopérative Locale des Habitations à Bon Marché de Selzaete naar ontwerp van Huib Hoste en Louis Van der Swaelmen. Na de Tweede Wereldoorlog aanpassingen door Geo Bontinck, Charles en Gérald Hoge.


Tuinwijkwoning

Strijderslaan 7 (Zelzate)
Vrijstaand hoekhuis, modernistische vormgeving met kubistische opbouw door de verspringende volumes onder platte daken met overstek, naar ontwerp van Huib Hoste gebouwd tijdens bouwfase 1922-1924.


Vakantiewoning Wolvenhoek

Alfons De Baeckestraat 39 (Brugge)
Modernistisch woonhuis van 1929 gebouwd naar een ontwerp van architect Huib Hoste (Sint-Michiels-Brugge). Ontworpen als vrijstaande vakantiewoning voor de Brugse apotheker Karel De Wolf in een toen nog landelijke hoek van Sint-Michiels.


Villa Eksternest

Bergstraat 27 (Roeselare)
Villa met omringende tuin naar ontwerp van Huib Hoste. Bouw van 1944 tot 1947, in 1962-1963 hervatting bouwwerken en ingrijpende wijzigingen aan oorspronkelijke plattegrond, naar ontwerp van Ch. Van der Plaetse; gedeeltelijke integratie van de constructie van Huib Hoste. Laag, vrijstaand, onderkelderd, bakstenen complex onder plat dak, geïntegreerd in het landschap, zie lange witte muur die glooiing van de helling volgt en waterpartij..


Winkel

Steenakker 37 (Wervik)
Winkelhuis, vroeger herberg zogenaamd "Au Canon", naar ontwerp van H. Hoste (Brugge) van 1921. Modernistisch hoekhuis van twee bouwlagen onder plat dak.


Winkel Claus

Quellinstraat 11 (Antwerpen)
Woon- en winkelhuis naar ontwerp van H. Hoste, van 1938, waarbij eerste en tweede bouwlaag met winkelfunctie zich duidelijk onderscheiden van derde en vierde met woonfunctie, zie vlakke uitwerking van de benedenbouw tegenover kolossale gebogen erker van de bovenbouw.


Woning Billiet met diamantslijperij

Maria van Bourgondiëlaan 13 (Brugge)
Woning met aanpalende diamantslijperij. Laatstgenoemde diende voor het familiebedrijf waar tevens juwelen werden ontworpen. Half vrijstaand modernistisch bakstenen huis van 1928 naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).


Woning Geuens

Broydenborglaan 79 (Antwerpen)
Modernistische eengezinswoning in half open bebouwing, opgetrokken in opdracht van de boekhouder Homerus J.K. Geuens, naar een ontwerp door architect Huib Hoste uit 1935.


Woning Haegens

Stationsstraat 11 (Zele)
Woonhuis gebouwd in 1931 in opdracht van Gustav Haegens naar ontwerp van architect Huib Hoste en opgetrokken in de Internationale Stijl. Zowel de bouwtechniek als de kubistische vormgeving met een dynamisch volumespel en rechthoekige muuropeningen sluiten volledig aan bij de nieuwe zakelijkheid en het functionalisme van de interbellumarchitectuur.


Woning Heeremans-Moens met terrastuin

Houtmarktstraat 45 (Liedekerke)
Dokterswoning met praktijk naar ontwerp van Huib Hoste met modernistische tuin uit 1938, ontworpen door Jean Canneel-Claes.


Woning Moens

Parklaan 77 (Aalst)
Deze woning aan de Parklaan in Aalst werd in 1941-1942 opgetrokken naar een ontwerp van architect Huib Hoste. Het huis is opgetrokken uit een skeletbouw van gewapend beton en baksteen. Het verschillende gevelparement in verspringende vlakken versterkt het kubistische effect van de vormgeving van de voorgevel.


Woonhuis ontworpen door H. Hoste

Bruul 22 (Mechelen)
Interessant voorbeeld van nieuwe zakelijkheid, uit circa 1938 naar ontwerp van architect H. Hoste.


Woonhuis ontworpen door Huib Hoste

Schuttersvest 7 (Mechelen)
Witgeschilderde woning van drie bouwlagen en achteruitspringende dakverdieping met terras-solarium, van 1934-1935.


Thema's

Ontwerper van

Annuntiatenstraat

Kopstraat

Pastoriestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoste [online], https://id.erfgoed.net/personen/2834 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.