Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Meensel-Kiezegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-10-1999 tot heden

ID: 255   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/255

Besluiten

Parochiekerk Sint-Mattheus, herenhuis en dorpskern van Meensel
definitieve beschermingsbesluiten: 28-10-1999  ID: 3498

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern Meensel-Kiezegem, met uitzondering van de parochiekerk en tegenoverliggend herenhuis. Beide gebouwen worden in hetzelfde beschermingsbesluit beschermd als monument.Waarden

De dorpskern van Meensel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

karakteristieke omgevingselementen zoals kerkhof en de ruime tuin van de herenwoning zijn, samen met pastorie met ommuurde tuin (circa 1850) en dorpsschool (1826), inherent verbonden met structuur en socio-culturele ontwikkeling, bepalen de eigenheid en fungeren terzelfdertijd als visuele bakens voor het centrum van dit kleine, landelijke straatdorp.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Meensel-Kiezegem

Binkomstraat, Wersbeekstraat (Tielt-Winge)
Kerk en tegenoverliggend herenhuis behoren tot de oudste bebouwing van dit bescheiden en nog overwegend landelijke straatdorp met daarnaast als enige formele uitschieters pastorie en dorpsschool.


Is de omvattende bescherming van

Herenhuis met tuin

Binkomstraat 6-8 (Tielt-Winge)
Herenhuis uit 1784, in de 19de eeuw aan de linkerzijde uitgebreid met volume en flankerende poortdoorgang, achteraan een wagenhuis- en stalvleugel van rond 1784 en een smeedijzeren hekken tussen erf en achterliggende tuin.