Beschermd monument

Stadswoning naar ontwerp van Huib Hoste

Beschermd monument van 26-03-2003 tot heden

ID
2552
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2552

Besluiten

Woningen ontworpen door Huib Hoste en Arthur Baar
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2003  ID: 4012

Beschrijving

De modernistische woning van circa 1935 ontworpen door architect Huib Hoste te Hasselt, is beschermd als monument.Waarden

De woning naar ontwerp van Hoste is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Ontwerp van Hoste van omstreeks 1935 in redelijk zuivere functionalistische stijl, met een typische aanwending van lijnen en vlakken, horizontaal en verticaal in balans, uitgewerkt in moderne en eerlijke materialen als baksteen, beton, ijzer en glas.

historische waarde

Het gebouw is representatief voor de modernistische ontwikkelingsfase van Hasselt tijdens het interbellum. Vooral de zones in de buurt van het kanaal en het station werden omwille van hun economisch strategische ligging gegeerde vestigingsplaatsen voor jonge ondernemers, industriëlen en beoefenaars van vrije beroepen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Twee belendende, geblokte volumes onder plat dak, links een breed gedeelte van drieënhalve bouwlaag met bel-etage, rechts een smaller gedeelte van drie bouwlagen met gelijkvloerse garage. Bakstenen gebouw met hardstenen onderbouw, betonnen en ijzeren details. Horizontale gevelritmering (vensterregisters, plint en lijstwerk) in balans met verticalistische erker met afgeronde hoek.

sociaal-culturele waarde

Samen met het huis en atelier naar ontwerp van Baar vormt de woning van Hoste een imposante gevelrij die vanaf het station een flink stuk van de Koningin Astridlaan domineert. De stijluniformiteit en omvang maken de straatwand tot een gaaf, uniek en uitermate beeldbepalend geheel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning naar ontwerp van Huib Hoste

Koningin Astridlaan 81-83 (Hasselt)
Woning, circa 1935, gebouwd naar ontwerp van architect Huib Hoste.