Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Cabin Hill Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26248
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26248

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Cabin Hill Cemetery werd in juni 1917 aangelegd. De naam verwijst naar een herdershut die er vlakbij stond. Er liggen 67 militairen begraven. De inrichting is van de hand van N.A. Rew. Cabin Hill Cemetery is een kleine begraafplaats (380m²), die te bereiken is via een 100m lang graspad. De begraafplaats heeft een min of meer rechthoekige vorm en wordt deels omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuurstenen platen, deels door een haag (beuk). Het toegangshekken wordt geflankeerd door 2 pijlers uit witte natuursteen met het opschrift: 'Cabin Hill Cemetery 1917-1918'. Rechts van de toegang ligt de drietalig landplaat op een schuine, lage tafel. Het ‘Cross of Sacrifice’ is van het kleinste type (A1). In de hoek staat een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met houten deur. Scott Michael, The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwic



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cabin Hill Cemetery

Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ten zuidoosten van Wijtschate. Deze kleine begraafplaats, ontworpen door N.A. Rew, is deels ommuurd, deels omhaagd. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een toegangshekken, een 'Cross of Sacrifice' en witte grafstenen.