Vijverbroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 11-03-1993 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Kessenich
Straat Thornerweg, Vijverbroekstraat
Locatie Thornerweg, Vijverbroekstraat (Kinrooi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/72018/101.1
  • OL000025

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vijverbroek

Kessenich (Kinrooi)

Geografisch strekt het Vijverbroek zich uit op de vlakke dalbodem van de Maas waarin men het laagterras en, enkele meters lager, de alluviale vlakte kan onderscheiden. In het Vijverbroek komt een zeldzaam voorbeeld van een gaaf bewaarde verlande Maasmeander voor. De hoogst gelegen gronden in de omgeving van het Stokbroekhof zijn in gebruik als weide of akkerland. De Raam- en de Itterbeek vormen de overgang naar de verlaten maasmeander. In deze depressie komt een uitgestrekt hoefijzervormig veengebied met drijftillen voor, waarop zich één van de grootste en meest intakte grondwaterafhankelijke elzenbroekbossen en wilgenstruwelen met diverse trofiegradienten ontwikkelde. Onmiddellijk ten oosten van Kessenich bevindt zich een castrale motte aan het uiteinde van een kunstmatig opgehoogd voorhof, de Berg genoemd. Op de voorburcht staat de St.-Martinuskerk.

Is de omvattende bescherming van

Stokbroekhof

Thornerweg 3, Kinrooi (Limburg)

Het Stokbroekhof was een groot leen van Kessenich, als dusdanig reeds vermeld in de 14de eeuw. De oude kern bleef bewaard: in de oosthoek bevinden zich de fundamenten van een rechthoekig, mergelstenen gebouw.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Vijverbroek.
Dit gebied wordt gekenmerkt door een gaaf bewaarde, verlande Maasmeander met een steilrand, een uitgestrekt hoefijzervormig veengebied met elzenbroekbossen en sporen van turfwinning.

Waarden

Het Vijverbroek is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.