Afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-10-1981 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Peer
Straat Scherpe-Steenstraat
Locatie Scherpe-Steenstraat 4 (Peer)
Alternatieve naam Afspanning Bij de Kuyper en omgeving

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72030/103.1
  • OL001022

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen

Scherpe-Steenstraat 4, Peer (Limburg)

Langgestrekt gebouw met ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis-herberg; in totaal zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De afspanning die bekend staat als ‘De Scherpe Steen’ en ‘Bij de Kuyper’ te Peer, is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De afspanning De Scherpe Steen of Bij de Kuyper is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.