Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Trudo: toren

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

ID: 2677   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2677

Besluiten

Parochiekerk Sint-Trudo: toren, schip, ommuurd kerkhof en pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1901

Beschrijving

De westelijke toren van de Sint-Trudokerk te Grote Brogel, is beschermd als monument. In 1997 werd deze bescherming uitgebreid tot de volledige kerk.Waarden

De toren van de parochiekerk Sint-Trudo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat zonder nummer (Peer)
Zuidwest-noordoost georiënteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.