Parochiekerk Sint-Trudo met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Grote Brogel
Straat Pastorijstraat, Binnenhofweg
Locatie Binnenhofweg, Pastorijstraat (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72030/102.1
  • DL000248
  • OL000689

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat zonder nummer, Peer (Limburg)

Zuidwest-noordoost georiënteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.

Pastorie van de Sint-Trudoparochie

Pastorijstraat 1, Peer (Limburg)

Alleenstaand neoclassicistisch dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw; gelegen ten zuidwesten van de kerk, aan de straatzijde voorzien van een bakstenen muurtje uit het interbellum.

Beschrijving

Het neogotisch schip van de Sint-Trudokerk te Grote Brogel is met het ommuurde kerkhof, de bijhorende neoclassicistische pastorie en de onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het neogotisch schip van parochiekerk Sint-Trudo, het ommuurde kerkhof en de pastorie, met de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.