Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Trudo met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 02-03-1983 tot heden

ID: 2680   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2680

Besluiten

Parochiekerk Sint-Trudo: toren, schip, ommuurd kerkhof en pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1901

Beschrijving

Het neogotisch schip van de Sint-Trudokerk te Grote Brogel is met het ommuurde kerkhof, de bijhorende neoclassicistische pastorie en de onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het neogotisch schip van parochiekerk Sint-Trudo, het ommuurde kerkhof en de pastorie, met de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat zonder nummer (Peer)
Zuidwest-noordoost geori├źnteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.


Pastorie van de Sint-Trudoparochie

Pastorijstraat 1 (Peer)
Alleenstaand neoclassicistisch dubbelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw; gelegen ten zuidwesten van de kerk, aan de straatzijde voorzien van een bakstenen muurtje uit het interbellum.